De Europese Ombudsman onderzoekt klachten over wanbeheer bij de instellingen en organen van de EU. Hieronder begrepen zijn bijvoorbeeld: administratieve onregelmatigheden, oneerlijkheid, discriminatie, machtsmisbruik, verzuim om te antwoorden, weigering informatie te verstrekken en onnodige vertraging. Deze klachten kunnen worden ingediend door burgers of inwoners van EU-lidstaten of door verenigingen, bedrijven of andere instanties die in de EU gevestigd zijn.

Als u een dergelijke klacht wilt indienen, moet u dit doen binnen twee jaar nadat u zich bewust bent geworden van de feiten waarop uw klacht berust, en niet voordat u contact hebt opgenomen met het Vertaalbureau om te proberen de kwestie op te lossen.

Meer informatie vindt u op de website van de Europese Ombudsman:

http://www.ombudsman.europa.eu/nl/home.faces