Europees Openbaar Ministerie

Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

Europese Arbeidsautoriteit

Europese Autoriteit voor effecten en markten

Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken

Spoorwegbureau van de Europese Unie

Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart

Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging

Communautair Bureau voor plantenrassen

De Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving

Satellietcentrum van de Europese Unie

Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

Maritiem Analyse- en Operatiecentrum op het gebied van verdovende middelen

Europees Geneesmiddelenbureau

Bureau voor ondersteuning van Berec

Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma

Europees Instituut voor innovatie en technologie

Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators

Europees Grens- en kustwachtagentschap

Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

Europees Instituut voor gendergelijkheid

Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken

Europees Bureau voor visserijcontrole

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

Europees Milieuagentschap

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

Europees Defensieagentschap

Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht

Europees Agentschap voor chemische stoffen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding

Europese Stichting voor opleiding

Europese Bankautoriteit

European Cybersecurity Competence Centre and Network