AL MEER DAN 25 JAAR TOEGEWIJD AAN MEERTALIGHEID

Het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie is een agentschap van de Europese Unie. Het werd in 1994 opgericht in Luxemburg en heeft als voornaamste taak het verstrekken van vertalingen en het verlenen van aanverwante taalkundige diensten aan de andere gedecentraliseerde agentschappen van de EU. Het kan ook ondersteuning bieden aan EU-instellingen en -organen met eigen vertaaldiensten, wanneer die het zelf buitengewoon druk hebben of als het om specifieke projecten gaat. Het Vertaalbureau levert vertalingen aan in totaal bijna zeventig klanten. Eind 2020 werkten er in totaal 220 mensen voor het Vertaalbureau, als ambtenaar, tijdelijk functionaris of arbeidscontractant. MEER WETEN  

EU-vlag

 

EU-agentschappen

Onze diensten

Onze partners

14 064 106

bladzijden vertaald sinds 1995

21 599 277

Uniemerken en Gemeenschapsmodellen vertaald sinds 1995

838

talencombinaties

EU AI Talk insights: exploring the potential of AI in the EU Agencies

Banner

As Artificial Intelligence (AI) continues to evolve, the emergence of Generative AI and Large Language Models (LLMs) offers transformative opportunities for the EU public sector. The EU Agencies play a central role in adopting these innovative technologies responsibly, while also shaping the corresponding regulatory landscape.

IATE was invited to the Translating Europe Workshops

Banner IATE Tool Manager’s contribution to the Translating Europe Workshop

One of the Translating Europe Workshops (TEW) took place on 25 October, and was jointly organised by the European Commission and the University of Granada. This year’s theme was 'Translation nowadays and beyond: technological challenges and diversification of an ever-evolving profession'.

The Workshop covered topics ranging from translation specialisations and language technology to accessibility, and provided a comprehensive overview of the current state and future prospects of translation practices. 

Building institutional relationships to support multilingualism: the Director's visit to EFSA and eu-LISA

Banner

In October, the Translation Centre continued to strengthen its interagency collaboration through the visits of our Director, Ildikó Horváth, to the European Food Safety Authority (EFSA) and the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA).

Enhancing the synergy between the Translation Centre and other EU agencies: visiting ECHA and the EEA

Enhancing the synergy between the Translation Centre and other EU agencies: visiting ECHA and the EEA

As part of a sustained cooperation and a close inter-agency relationship, two meetings, two important meetings took place in September between the Translation Centre and two of its fellow EU agencies.

International Plain Language Day

International Plain Language Day banner

International Plain Language Day was established on 13 October by the founders of the Plain Language Association International (PLAIN), with the aim of increasing public awareness of the importance of plain language in effective communication.

Er zijn momenteel geen vacatures.
Er zijn momenteel geen oproepen tot inschrijving en er lopen geen procedures voor onderhandse aanbesteding.
Er zijn momenteel geen oproepen tot inschrijving.
Er lopen momenteel geen procedures voor onderhandse aanbesteding.
Geen resultaten beschikbaar.