25 lat na straży wielojęzyczności

Utworzone w 1994 r. Centrum Tłumaczeń dostarcza obecnie średnio 750 tys. stron rocznie ponad 60 klientom z całej Europy. Centrum rozwijało się stopniowo wraz ze wzrostem liczby języków urzędowych UE, a także rozszerzającym się gronem wysoko wyspecjalizowanych klientów. Więcej informacji

Nasi partnerzy

Nasi klienci

Współpraca międzyinstytucjonalna

Zewnętrzne podmioty świadczące usługi językowe

3921770
Pages translated since 1995
 
8868544
Znak towarowy UE i wzór wspólnotowy tłumaczone od 1995 r.
 
771
Pary językowe

Aktualności