Jak przewidziano w rozporządzeniu ustanawiającym, Centrum Tłumaczeń odpowiada na potrzeby agencji i innych organów UE w zakresie usług językowych. Centrum może również przejmować nadwyżkę pracy tłumaczeniowej instytucji UE, które mają swoje własne służby tłumaczeniowe. Centrum zawarło umowy o współpracy z ponad 60 klientami w całej Unii Europejskiej, jak pokazano na interakcyjnej mapie poniżej.

Polityka klienta Centrum Tłumaczeń zakłada zapewnienie pełnej satysfakcji klientów przez oferowanie wysokiej jakości usług językowych za pośrednictwem ścisłej współpracy i wymiany informacji.

Postrzegamy naszych klientów jako partnerów, z którymi wspólnie staramy się zapewnić obywatelom UE dostęp do prawidłowych i czytelnych informacji w ich własnym języku. Dlatego też zachęcamy naszych klientów do wyrażania swoich opinii na temat naszych usług, co zilustrowano w opisie procesów pracy Centrum „Poznaj nasze procesy pracy”.

Filtr

Europa

Wyniki wyszukiwania: 65 klient(ów) (Zresetuj)
logo partner
Lokalizacja: Ljubljana

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)

logo partner
Lokalizacja: Tallinn

Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)

logo partner
Lokalizacja: Valenciennes

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA)

logo partner
Lokalizacja: Vienna

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

logo partner
Lokalizacja: Budapest

Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (Cepol)

logo partner
Lokalizacja: The Hague

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (EUROPOL)

logo partner
Lokalizacja: Brussels

Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)

logo partner
Lokalizacja: Brussels

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)

logo partner
Lokalizacja: Brussels

Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA)

logo partner
Lokalizacja: Luxembourg

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea)

logo partner
Lokalizacja: Brussels

Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME; wcześniej pod nazwą Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (EACI)) (EASME)

logo partner
Lokalizacja: Brussels

Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

logo partner
Lokalizacja: Brussels

Biuro Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich (EURSC)

logo partner
Lokalizacja: Madrid

Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (SatCen)

logo partner
Lokalizacja: Brussels

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów (CCE-DG JUST)

logo partner
Lokalizacja: Luxembourg

European School Luxembourg II (EEL2)

logo partner
Lokalizacja: Bilbao

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

logo partner
Lokalizacja: Cologne

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)

logo partner
Lokalizacja: Helsinki

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)

logo partner
Lokalizacja: Lisbon

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA)

logo partner
Lokalizacja: Heraklion

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

logo partner
Lokalizacja: Vigo

Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)

logo partner
Lokalizacja: Amsterdam

Europejska Agencja Leków (EMA)

logo partner
Lokalizacja: Brussels

Europejska Agencja Obrony (EDA)

logo partner
Lokalizacja: Copenhaguen

Europejska Agencja Środowiska (EEA)

logo partner
Lokalizacja: Warsaw

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)

logo partner
Lokalizacja: Turin

Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)

logo partner
Lokalizacja: Dublin

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND)

logo partner
Lokalizacja: Frankfurt

Europejski Bank Centralny (ECB)

logo partner
Lokalizacja: Luxembourg

Europejski Bank Inwestycyjny (EIB)

logo partner
Lokalizacja: Brussels

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EDPS)

logo partner
Lokalizacja: Vilnius

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)

logo partner
Lokalizacja: Budapest

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

logo partner
Lokalizacja: Brussels

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EESC)

logo partner
Lokalizacja: Strasbourg

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (OMBUDSMAN)

logo partner
Lokalizacja: Luxembourg

Europejski Trybunał Obrachunkowy (ECA)

logo partner
Lokalizacja: Parma

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

logo partner
Lokalizacja: London

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA)

logo partner
Lokalizacja: Paris

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

logo partner
Lokalizacja: Frankfurt

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

logo partner
Lokalizacja: Valetta

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)

logo partner
Lokalizacja: Stockholm

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

logo partner
Lokalizacja: Lisbon

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)

logo partner
Lokalizacja: Thessaloniki

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)

logo partner
Lokalizacja: Barcelona

Fusion for Energy (F4E)

logo partner
Lokalizacja: Brussels

Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB)

logo partner
Lokalizacja: Brussels, Luxembourg

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych (CCE-DG T)

logo partner
Lokalizacja: Brussels

Komisja Europejska – DG EMPL – Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans (CCE-EMPLOI)

logo partner
Lokalizacja: Brussels

Komitet Regionów Unii Europejskiej (CDR/CoR)

logo partner
Lokalizacja: Lisbon

Morskie Centrum Analiz i Operacji ds. Zwalczania Narkotyków (MAOC (N)))

logo partner
Lokalizacja: Prague

Organ Nadzoru Europejskiego GNSS (GSA)

logo partner
Lokalizacja: Luxembourg

Parlament Europejski (EP DG Trad)

logo partner
Lokalizacja: Brussels

Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL) (ECSEL JU)

logo partner
Lokalizacja: Brussels

Rada Unii Europejskiej (COUNCIL)

logo partner
Lokalizacja: Luxembourg

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (CJEU)

logo partner
Lokalizacja: Riga

Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektroniczne (BEREC)

logo partner
Lokalizacja: Alicante

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

logo partner
Lokalizacja: Brussels

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI JU)

logo partner
Lokalizacja: Brussels

Wspólne Przedsięwzięcie SESAR (SJU)

logo partner
Lokalizacja: Brussels

Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail

logo partner
Lokalizacja: Brussels

Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste niebo” (CSJU)

logo partner
Lokalizacja: Brussels

Wspólne Przedsięwzięcie „Inicjatywa na rzecz innowacyjnych leków” (IMI JU)

logo partner
Lokalizacja: Brussels

Wspólne Przedsięwzięcie „Ogniwa paliwowe i wodór” (FCH JU)

logo partner
Lokalizacja: Angers

Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO)

logo partner
Lokalizacja: The Hague

Zespół ds. Współpracy Sądowej w Unii Europejskiej (EUROJUST)