Jak przewidziano w rozporządzeniu ustanawiającym, Centrum Tłumaczeń odpowiada na potrzeby agencji i innych organów UE w zakresie usług językowych. Centrum może również przejmować nadwyżkę pracy tłumaczeniowej instytucji UE, które mają swoje własne służby tłumaczeniowe. Centrum zawarło umowy o współpracy z ponad 60 klientami w całej Unii Europejskiej, jak pokazano na interakcyjnej mapie poniżej.

Polityka klienta Centrum Tłumaczeń zakłada zapewnienie pełnej satysfakcji klientów przez oferowanie wysokiej jakości usług językowych za pośrednictwem ścisłej współpracy i wymiany informacji.

Postrzegamy naszych klientów jako partnerów, z którymi wspólnie staramy się zapewnić obywatelom UE dostęp do prawidłowych i czytelnych informacji w ich własnym języku. Dlatego też zachęcamy naszych klientów do wyrażania swoich opinii na temat naszych usług, co zilustrowano w opisie procesów pracy Centrum „Poznaj nasze procesy pracy”.

Filtr

Europa

Wyniki wyszukiwania: 71 klient(ów) (Zresetuj)
logo partner

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

Location: Ljubljana
logo partner

Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

Location: Tallinn
logo partner

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej

Location: Valenciennes
logo partner

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Location: Vienna
logo partner

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego

Location: Cologne
logo partner

Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Egzekwowania Prawa

Location: Budapest
logo partner

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania

Location: The Hague
logo partner

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych

Location: The Hague
logo partner

Agencja Wsparcia BEREC

Location: Riga
logo partner

Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych

Location: Brussels
logo partner

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

Location: Brussels
logo partner

Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci

Location: Brussels
logo partner

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności

Location: Luxembourg
logo partner

Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME; wcześniej pod nazwą Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacyjności )

Location: Brussels
logo partner

Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Location: Brussels
logo partner

Biuro Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich

Location: Brussels
logo partner

Centrum Satelitarne Unii Europejskiej

Location: Madrid
logo partner

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów

Location: Brussels
logo partner

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Tłumaczeń Pisemnych

Location: Brussels, Luxembourg
logo partner

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans

Location: Brussels
logo partner

European Commission Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Location: Brussels
logo partner

European Health and Digital Executive Agency

Location: Brussels
logo partner

Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC JU)

Location: Luxembourg
logo partner

European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Agency

Location: Brussels
logo partner

European Labour Authority (ELA)

Location: Bratislava
logo partner

European Public Prosecutor's Office

Location: Luxembourg
logo partner

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Location: Bilbao
logo partner

Europejska Agencja Chemikaliów

Location: Helsinki
logo partner

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu

Location: Lisbon
logo partner

Europejska Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa

Location: Heraklion
logo partner

Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa

Location: Vigo
logo partner

Europejska Agencja Leków

Location: Amsterdam
logo partner

Europejska Agencja Obrony

Location: Brussels
logo partner

Europejska Agencja Środowiska

Location: Copenhaguen
logo partner

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej

Location: Warsaw
logo partner

Europejska Fundacja Kształcenia

Location: Turin
logo partner

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

Location: Dublin
logo partner

Europejski Bank Centralny

Location: Frankfurt
logo partner

Europejski Bank Inwestycyjny

Location: Luxembourg
logo partner

Europejski Inspektor Ochrony Danych

Location: Brussels
logo partner

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

Location: Vilnius
logo partner

Europejski Instytut Innowacji i Technologii

Location: Budapest
logo partner

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Location: Brussels
logo partner

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Location: Strasbourg
logo partner

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Location: Luxembourg
logo partner

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

Location: Parma
logo partner

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego

Location:
logo partner

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

Location: Paris
logo partner

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

Location: Frankfurt
logo partner

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu

Location: Valetta
logo partner

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

Location: Stockholm
logo partner

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

Location: Lisbon
logo partner

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

Location: Thessaloniki
logo partner

Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

Location: Brussels
logo partner

Komitet Regionów Unii Europejskiej

Location: Brussels
logo partner

Morskie Centrum Analiz i Operacji ds. Zwalczania Narkotyków

Location: Lisbon
logo partner

Organ Nadzoru Europejskiego

Location: Prague
logo partner

Parlament Europejski - Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych

Location: Luxembourg
logo partner

Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL)

Location: Brussels
logo partner

Rada Unii Europejskiej

Location: Brussels
logo partner

Szkoła Europejska Luxembourg II

Location: Luxembourg
logo partner

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Location: Luxembourg
logo partner

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Location: Alicante
logo partner

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu

Location: Brussels
logo partner

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych

Location: Brussels
logo partner

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2

Location: Brussels
logo partner

Wspólne Przedsięwzięcie SESAR

Location: Brussels
logo partner

Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail

Location: Brussels
logo partner

Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste niebo”

Location: Brussels
logo partner

Wspólne Przedsięwzięcie „Fusion for Energy”

Location: Barcelona
logo partner

Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin

Location: Angers