Translation Department
T. Fontenelle
kierownik
  • Sekcja ds. Relacji Zewnętrznych i Komunikacji
  • Sekcja języków ugrofińskich, bałtyckich i słowiańskich (1)
  • Sekcja języków germańskich i słowiańskich (2)
  • Sekcja języków romańskich i śródziemnomorskich

Dział Tłumaczeń to największy dział Centrum, zatrudniający ponad połowę wszystkich pracowników. Składa się on z trzech grup językowych oraz Sekcji ds. Relacji Zewnętrznych i Komunikacji.

Sekcja ds. Relacji Zewnętrznych i Komunikacji

Sekcja ds. Relacji Zewnętrznych i Komunikacji współpracuje z klientami Centrum, identyfikuje ich potrzeby i mierzy poziom ich satysfakcji. Dokonuje tego poprzez regularne wizyty u klientów, okresowe przeglądy i na podstawie informacji zwrotnych otrzymywanych od klientów.

Działając we współpracy z klientami, sekcja ta organizuje szkolenia, warsztaty i prezentacje dla tłumaczy zatrudnionych w Centrum, aby pomóc im wzbogacić swoją wiedzę na temat specjalistycznych obszarów działalności klientów oraz procedur. Ponadto sekcja ta organizuje prezentacje dla klientów, aby pomóc im lepiej zrozumieć rolę i usługi świadczone przez Centrum.

Jest również odpowiedzialna za komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. Przekazuje informacje, regularnie publikując wiadomości w intranecie, na stronie internetowej i w portalu klienta. Sekcja ta jest odpowiedzialna za przygotowanie i koordynację publikacji ukierunkowanych, takich jak roczne sprawozdanie z działalności i raport zatytułowany „Highlights of the year” („Najważniejsze wydarzenia roku”), a także broszury i biuletyny. Organizuje imprezy służące promowaniu wielojęzyczności.

Tłumacze (grupy językowe)

Każda grupa językowa jest podzielona na zespoły tłumaczy, po jednym na każdy język urzędowy UE. Wielkość każdego zespołu zależy od zapotrzebowania na tłumaczenia na poszczególne języki docelowe. Wszyscy tłumacze przekładają na swój język ojczysty; są absolwentami różnych uczelni, głównie wydziałów lingwistycznych.

Tłumacze korzystają z kształcenia przez cały okres zatrudnienia w Centrum, zarówno w zakresie nauki języków obcych (pogłębianie umiejętności językowych i nauka nowych języków), jak i zagadnień związanych z obszarami specjalizacji poszczególnych klientów.

Tłumacze zatrudnieni w Centrum zajmują się przekładem i weryfikacją dokumentów i znaków towarowych. Ponadto opracowują listy dialogowe do nagrań wideo, tworzą glosariusze i uczestniczą w budowaniu międzyinstytucjonalnej bazy terminologicznej IATE.

Jako zawodowi lingwiści, tłumacze zatrudnieni w Centrum gwarantują wysoką jakość językową dostarczanych tłumaczeń. Dotyczy to zarówno tekstów tłumaczonych w Centrum, jak i tych, których tłumaczenie zleca się wyspecjalizowanym, zewnętrznym dostawcom usług językowych.

Dzięki przyjętemu modelowi biznesowemu opartemu na outsourcingu i wewnętrznej kontroli jakości, Centrum stało się punktem odniesienia we wszystkich aspektach związanych z weryfikacją przekładu.