Dział wsparcia tłumaczeń jest kluczowy dla działalności Centrum Tłumaczeń, działając jako siła napędowa zapewniająca bezproblemowe i skuteczne świadczenie usług.

Dział składa się z Sekcji Zarządzania Przepływem Pracy oraz Sekcji Rozwoju Biznesowego i Wsparcia Przepływu Dokumentów.

Sekcja Zarządzania Przepływem Pracy

Sekcja Zarządzania Przepływem Pracy jest odpowiedzialna za przetwarzanie zleceń klientów wysłanych do Centrum – od obsługi przychodzących zleceń do dostarczenia dokumentu końcowego. Centrum działa głównie w oparciu o kontrakty ramowe.

Osoby zatrudnione w Sekcji Zarządzania Przepływem Pracy są odpowiedzialne za:

  • przyjmowanie, analizowanie i potwierdzanie przyjęcia zleceń, w razie konieczności w drodze negocjacji z klientami,
  • przydzielanie tłumaczeń, weryfikacji, redakcji i zleceń terminologicznych tłumaczom zatrudnionym w Centrum i tłumaczom zewnętrznym,
  • zapewnianie tłumaczom dostępu do edytowalnych plików, a także sprawdzanie, czy dokumenty są prawidłowo sformatowane przed przekazaniem ich klientowi,
  • stosowanie narzędzi technologii językowej w celu przetwarzania przychodzących plików,
  • zapewnienie, że wszystkie zlecenia są realizowane w ustalonym terminie i w odpowiednim formacie,
  • gromadzenie informacji do fakturowania.

Sekcja Zarządzania Przepływem Pracy zapewnia wsparcie językowe i techniczne tłumaczom na każdym etapie przepływu tłumaczeń. Ponadto Sekcja organizuje szkolenia w różnych specjalistycznych obszarach, którymi się zajmuje (np. wykorzystanie technologii).

Sekcja Rozwoju Biznesowego i Wsparcia Przepływu Dokumentów

Sekcja Rozwoju Biznesowego i Wsparcia Przepływu Dokumentów składa się z następujących zespołów:

  • Zespołu Rozwoju Biznesowego, którego celem jest monitorowanie trendów i innowacji w usługach językowych (narzędzia, metody pracy i nowe usługi) oraz analiza najskuteczniejszych metod zaspokojenia przez Centrum potrzeb klientów w zakresie komunikacji,
  • Zespołu Zarządzania Korpusem Językowym i Terminologią, który udostępnia i pielęgnuje specjalistyczne zasoby językowe i narzędzia terminologiczne, dokumenty referencyjne, pamięci tłumaczeniowe i tłumaczenie maszynowe,
  • Zespołu ds. Znaków Towarowych i Wzorów UE zarządzającego całym procesem tłumaczenia unijnych znaków towarowych i wzorów, oraz
  • goszczących w siedzibie Centrum Zespołu Wsparcia i Rozwoju IATE i koordynatora EurTerm (międzyinstytucjonalna platforma współpracy terminologicznej).