Image
EU Agencies Network logo

Centrum Tłumaczeń jest członkiem sieci agencji UE.

Agencje UE zostały utworzone przez państwa członkowskie i instytucje UE, aby świadczyć cenne usługi na rzecz przedsiębiorstw i obywateli, a także realizować określone zadania o charakterze prawnym, technicznym lub naukowym.

Działania te wspierają przedsiębiorczość w całej Europie i oferują porady oparte na dowodach, które pomagają w kształtowaniu polityki i przepisów, zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym.

Agencje UE wnoszą wartość dodaną poprzez promowanie wymiany informacji i wiedzy specjalistycznej oraz oferowanie usług technicznych w obszarach, które mają wpływ na życie 500 milionów mieszkańców Europy

(źródło: strona docelowa ekstranetu sieci agencji UE).