Klienci Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej są rozsiani po całej Europie i specjalizują się w wielu różnych dziedzinach (np. edukacja, zatrudnienie, kultura, transport, badania naukowe i innowacje, sprawy społeczne, środowisko naturalne, energia, chemia, prawa własności, prawo, budżet i finanse, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, współpraca policyjna i sądowa, zdrowie publiczne i ochrona konsumentów). Centrum świadczy usługi językowe w 24 językach urzędowych UE oraz na żądanie w językach spoza UE. Oferujemy zwłaszcza następujące usługi: