Image
IATE

Projekt interaktywnej europejskiej bazy terminologicznej (IATE) zainicjowany w 1999 r. przez Centrum Tłumaczeń był znaczącym osiągnięciem w dziedzinie współpracy międzyinstytucjonalnej. Początkowo IATE służyła do zarządzania terminologią agencji UE i jej ujednolicania, a następnie wspierała opracowywanie wielojęzycznych tekstów UE. Z czasem przekształciła się w złożony i dynamiczny system zarządzania terminologią.

IATE jest ogólnie dostępna od 2007 r. i skupia zasoby terminologiczne wszystkich służb tłumaczeniowych UE. Centrum Tłumaczeń zarządza technicznymi aspektami projektu w imieniu partnerów projektu, którymi są służby tłumaczeniowe Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego/Komitetu Regionów, Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Centralnego. Od momentu wprowadzenia w pełni zmodyfikowanej wersji w 2018 r. IATE jest nadal udoskonalana: wprowadzono nowy widok dla tłumaczy ustnych, nowe funkcje udostępniania danych i ich ponownego wykorzystywania (pobieranie, kolekcje), a także rozszerzone opcje zarządzania danymi (zakładki, status wpisu, odniesienia).

Najnowsze informacje można znaleźć w zakładce poświęconej aktualnym zmianom w IATE na naszej stronie lub w Nocie wydania na stronie IATE.

Wypróbuj najnowszy widget wyszukiwania IATE, aby uzyskać łatwy dostęp do terminologii UE!

Ulotki na temat IATE

Najnowsze zmiany w IATE

  • IATE – pomoc online
  • Więcej metadanych w eksporcie publicznym
  • Widget wyszukiwania IATE
  • Dodatkowe filtry „wyszukiwanie według adresu URL”
  • Nowe ostrzeżenie dla podobnych wyników
  • Dane należące do DG ds. Tłumaczeń Ustnych dostępne w wynikach