Zatrudnienie w Centrum Tłumaczeń daje wybranym kandydatom możliwość pracy w wielokulturowym środowisku dla agencji UE, która oferuje swoim klientom tłumaczenia i powiązane usługi językowe, wspierając w ten sposób skuteczną komunikację ze wszystkimi obywatelami Europy w ich własnym języku.

Centrum Tłumaczeń zatrudnia pracowników głównie na podstawie procedur naboru na pracowników zatrudnionych na czas określony lub pracowników kontraktowych. Aktualne oferty pracy są widoczne na dole strony.

Siedziba Centrum mieści się w Luksemburgu (obejrzyj ten film o pracy i życiu w Luksemburgu).

Czy jesteś dostawcą usług językowych, który chciałby z nami współpracować?

Zazwyczaj współpracujemy z zewnętrznymi biurami tłumaczeń i specjalistami w dziedzinie tłumaczeń na podstawie umów ramowych zawieranych w wyniku procesu selekcji po zaproszeniu do składania ofert. Zaproszenia te można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem: Przetargi.

Sekcja Zarządzania Przepływem Pracy, która odpowiada za zlecanie zadań na zewnątrz, zamawia czasem zewnętrzne usługi językowe na podstawie umów szczegółowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na naszej stronie internetowej: Chcesz pracować z nami?

Aktualne oferty pracy

Obecnie nie ma żadnych dostępnych ofert pracy.
Obecnie nie ma żadnych zaproszeń do składania ofert ani procedur negocjowanych.
Obecnie nie ma żadnych zaproszeń do składania ofert.
Obecnie nie ma żadnych procedur negocjowanych.
Brak wyników.