Trainee positions in 2018

Staż Ref. Trainee positions in 2018 - Data publikacji: 30/1/2018 - Data zamknięcia: 2/3/2018

The Translation Centre for the Bodies of the European Union offers linguistic traineeships for university graduates or students from the Member States of the EU who wish to acquire an understanding of the Translation Centre´s work and gain professional experience.

In accordance with Administrative Decision No 1/2010 on traineeships offered by the Translation Centre for the Bodies of the European Union, the Translation Centre is organizing a selection procedure for the following six trainee positions in 2018.

- 1 Maltese translator (Translation Department)
- 1 Irish translator (Translation Department)
- 1 Finnish translator (Translation Department)
- 1 Terminologist (Translation Support Department)
- 2 Linguists specialised in automatic translation and computer assisted translation tools or document engineering students with proven skills in foreign languages (preferably postgraduate) (
Translation Support Department)

The selection procedure CDT-ACII-2017/01 - Translation Support technician is still ongoing, you will be informed about the outcome of your application as soon as the Selection Committee will have finished its work.

Aktualne oferty

Centrum Tłumaczeń (CdT) jest wielonarodowym i dynamicznym miejscem pracy. Oferuje ono możliwości zatrudnienia dla specjalistów do spraw językowych, jak również dla specjalistów na innych stanowiskach korporacyjnych w poszczególnych departamentach Centrum.

Rekrutacja odbywa się w drodze procedury naboru. Zwycięskim kandydatom oferowane jest zatrudnienie w charakterze urzędników, pracowników tymczasowych lub pracowników kontraktowych UE. Warunki zatrudnienia i umowne są oparte na regulaminie pracowniczym mającym zastosowanie do instytucji unijnych, mianowicie Regulaminie pracowniczym urzędników Unii Europejskiej oraz Warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Na wolne stanowiska pracy mogą aplikować obywatele państw członkowskich UE.

Staże

Centrum oferuje również staże, zwłaszcza dla studentów z państw członkowskich UE oraz obywateli krajów kandydujących, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat obszarów działalności Centrum, a także doświadczenie w pracy w wielokulturowym i wielojęzycznym środowisku.