Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności zastąpiła Agencję Wykonawczą ds. Zdrowia i Konsumentów, ustanowioną przez Komisję Europejską w 2006 r. w celu zarządzania

  • programem w dziedzinie zdrowia publicznego
  • programem działań na rzecz konsumentów (od 2008 r.)
  • programem „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności” (od 2008 r.).
Website: 
http://ec.europa.eu/chafea/
Logo: 
Country / City: 
Publish date: 
Wednesday, 24 sierpień, 2016
Admin Description: 
Chafea PL