Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym Centrum Tłumaczeń odpowiada na potrzeby agencji i innych organów UE w zakresie usług językowych. Centrum może również przejmować nadwyżkę pracy tłumaczeniowej instytucji UE, które mają swoje własne służby tłumaczeniowe. Centrum zawarło umowy o współpracy z 70 klientami w całej Unii Europejskiej, jak pokazano na interaktywnej mapie poniżej.

Polityka obsługi klientów Centrum Tłumaczeń zakłada zapewnienie pełnej satysfakcji klientów przez oferowanie wysokiej jakości usług językowych przy ścisłej współpracy i korzystając z wymiany informacji.

Postrzegamy naszych klientów jako partnerów, z którymi wspólnie staramy się zapewnić obywatelom UE dostęp do rzetelnych i przyjaznych dla odbiorców informacji w ich własnym języku. Dlatego też zachęcamy naszych klientów do wyrażania swoich opinii na temat naszych usług, co zilustrowano w opisie procesów pracy Centrum: „Poznaj nasze procesy pracy”.

EU Institutions

EU Institutions

European Parliament - Directorate-General for Communication

Instytucje UE

Instytucje UE

Parlament Europejski – Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych

Instytucje UE

Rada Unii Europejskiej

Instytucje UE

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP

Instytucje UE

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego

Instytucje UE

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Tłumaczeń Pisemnych

Instytucje UE

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów

Instytucje UE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Instytucje UE

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Instytucje UE

Europejski Bank Centralny

Agencje UE

Agencje UE

Europejski Instytut Innowacji i Technologii

Agencje UE

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego

Agencje UE

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania

Agencje UE

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

Agencje UE

Europejski Urząd ds. Pracy

Agencje UE

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych

Agencje UE

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

Agencje UE

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

Agencje UE

Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin

Agencje UE

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Agencje UE

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

Agencje UE

Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

Agencje UE

Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa

Agencje UE

Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

Agencje UE

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Agencje UE

Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania

Agencje UE

Prokuratura Europejska

Agencje UE

Europejska Fundacja Kształcenia

Agencje UE

Europejska Agencja Środowiska

Agencje UE

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

Agencje UE

Centrum Satelitarne Unii Europejskiej

Agencje UE

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

Agencje UE

Europejska Agencja Obrony

Agencje UE

Agencja Wsparcia BEREC

Agencje UE

Morskie Centrum Analiz i Operacji ds. Zwalczania Narkotyków (MAOC-N)

Agencje UE

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej

Agencje UE

Europejska Agencja Chemikaliów

Agencje UE

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

Agencje UE

Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego

Agencje UE

Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa

Agencje UE

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

Agencje UE

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej

Agencje UE

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego

Agencje UE

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Agencje UE

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

Agencje UE

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego

Agencje UE

Europejska Agencja Leków

Agencje UE

Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu

EU Agencies

EU Agencies

European Cybersecurity Competence Centre and Network

Agencje wykonawcze

Agencje wykonawcze

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury

Agencje wykonawcze

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska

Agencje wykonawcze

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji

Agencje wykonawcze

Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP

Agencje wykonawcze

Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Agencje wykonawcze

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych

Wspólne przedsięwzięcia

Wspólne przedsięwzięcia

Wspólne przedsięwzięcie Fusion for Energy

Wspólne przedsięwzięcia

Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC)

Wspólne przedsięwzięcia

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Ekologicznego Lotnictwa

Wspólne przedsięwzięcia

Wspólne Przedsięwzięcie w celu Badań z zakresu Zarządzania Ruchem Lotniczym w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej 3

Wspólne przedsięwzięcia

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych

Wspólne przedsięwzięcia

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Biotechnologicznej Europy Opartej na Obiegu Zamkniętym

Wspólne przedsięwzięcia

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inicjatywy w dziedzinie Innowacji w Ochronie Zdrowia

Wspólne przedsięwzięcia

Wspólne Europejskie Przedsięwzięcie Kolejowe

Wspólne przedsięwzięcia

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czystego Wodoru

Joint Undertakings

Joint Undertakings

Joint Research Centre

Inne organy

Inne organy

Jednolity Sąd Patentowy

Inne organy

Europejski Bank Inwestycyjny

Inne organy

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Inne organy

Europejski Inspektor Ochrony Danych

Inne organy

Biuro Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich

Inne organy

Szkoła Europejska Luksemburg II

Consultative bodies

Consultative bodies

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Consultative bodies

Europejski Komitet Regionów