Jako agencja Unii Europejskiej, Centrum może organizować procedury otwarte i negocjacyjne w celu nabycia usług i dostaw od dostawców zewnętrznych. Centrum podlega przepisom rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej oraz odpowiednim dyrektywom dotyczącym przyznawania zamówień publicznych.

Zainteresowanych dostawców zewnętrznych zachęca się do regularnego odwiedzania strony internetowej Centrum i międzyinstytucjonalnej bazy danych TED (Tenders Electronic Daily) w celu uzyskania informacji na temat organizowanych procedur otwartych i negocjacyjnych.

Powiązane linki

Procurement programme 2021

EN FR

Procurement programme 2020

EN FR

Procurement programme 2019

EN FR

Procurement programme 2018

EN FR

Procurement programme 2017

EN FR

Procurement programme 2016

EN

Procurement programme 2015

EN

Procurement programme 2014

EN