• Zarząd​

  CENTRUM KIERUJE ZARZĄD, KTÓRY SKŁADA SIĘ Z PRZEDSTAWICIELI KLIENTÓW CENTRUM, PRZEDSTAWICIELI KAŻDEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UE ORAZ DWÓCH PRZEDSTAWICIELI KOMISJI EUROPEJSKIEJ.
  Więcej informacji

  przewodniczący R. Martikonis
  • dyrektor M. Killoran
   • Dyrektor jest przedstawicielem prawnym Centrum
   • asystent dyrektora
    • Sekretariat
   • Dział Tłumaczeń Więcej informacji T. Fontenelle kierownik
    • Sekcja ds. Relacji Zewnętrznych i Komunikacji
    • ugrofińsko-bałtycko-słowiańska(I) grupa językowa
    • germańsko-słowiańska(II) grupa językowa
    • romańsko- śródziemnomorska grupa językowa
   • Dział Wsparcia Tłumaczeń Więcej informacji M. Bubnic kierownik
    • Sekcja Zarządzania Przepływem Pracy
    • Sekcja Rozwoju Biznesowego i Wsparcia Przepływu Pracy
    • Międzyinstytucjonalny zespół IATE
   • Dział Administracji Więcej informacji S. Miggiano kierownik
    • Księgowość
    • Planowanie budżetowe i strategiczne
    • Sekcja sprawy prawne
    • Grupa ds. Infrastruktury i Bezpieczeństwa
    • Sekcja Zarządzania Zasobami Ludzkimi
   • Dział Informatyczny Więcej informacji B. Vitale kierownik
    • Biuro Zarządzania Projektami
    • Sekcja ds. Rozbudowy Systemu
    • Service Desk
    • Sekcja Infrastruktury Informatycznej