Dokumenty finansowe

Centrum publikuje na swojej stronie internetowej wszystkie swoje budżety, w tym budżety korygujące i roczne sprawozdania. Jest to zgodne z zasadą przejrzystości wyrażoną w art. 31 rozporządzenia finansowego Centrum. Budżet Centrum obejmuje informacje na temat prognozowanych dochodów i wydatków na dany rok, a także porównania z poprzednimi latami. W rocznych sprawozdaniach zawarte są sprawozdania finansowe Centrum oraz sprawozdania z wykonania budżetu.

Final accounts 2023

Wstępny projekt budżetu na 2025 r

Budżet na 2024 r.

Budżet korygujący nr 2/2023

Final accounts 2022

Budżet korygujący nr 1/2023

Wstępny projekt budżetu na 2024 r

Budżet na 2023 r.

Budżet korygujący nr 1/2022

Final accounts 2021

Wstępny projekt budżetu na 2023 r

2022Budżet na 2022 r.

Budżet korygujący nr 2/2021

Final accounts 2020

Budżet na 2021 r.

Budżet na 2017 r.

Wstępny projekt budżetu na 2022 r

Wstępny projekt budżetu na 2021r

Wstępny projekt budżetu na 2020

Wstępny projekt budżetu na 2017 r

Wstępny projekt budżetu na 2016 r

Wstępny projekt budżetu na 2015 r

Wstępny projekt budżetu na 2014 r

Wstępny projekt budżetu na 2013 r

Final accounts 2015

Final accounts 2012

Final accounts 2014

Budżet na 2020 r.

Budget 2015

Budżet na 2014 r.

Budżet na 2013 r.

Budżet na 2012 r.

Budżet korygujący nr 2/2020

Budżet korygujący nr 2/2019

Budżet korygujący nr 2/2015

Budżet korygujący nr 2/2014

Budżet korygujący nr 2/2013

Budżet korygujący nr 2/2012

Budżet korygujący nr 1/2020

Budżet korygujący nr 1/2019

Budżet korygujący nr1/2016

Budżet korygujący nr 1/2015

Budżet korygujący nr 1/2014

Budżet korygujący nr 1/2021

Final accounts 2019

Financial Regulation of 22 September 2019 applicable to the Translation Centre

Final accounts 2018

Budżet na 2019 r.

Budżet korygujący nr 1/2018

Final accounts 2017

Wstępny budżet 2019 r

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016

Budżet na 2018 r. 

Budżet korygujący nr 1/2017

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012

Final accounts 2016

Wstępny budżet 2018 r

Financial Regulation of 2 January 2014 applicable to the Translation Centre

Decision amending the Financial Regulation of 2 January 2014 applicable to the Translation Centre

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015

Final accounts 2013

Budżet na 2016 r. 

Budżet korygujący nr 1/2011

Budżet korygujący nr 1/2010