European Parliament - Directorate-General for Communication

Parlament Europejski – Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych

Rada Unii Europejskiej

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Tłumaczeń Pisemnych

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Europejski Bank Centralny