Jednolity Sąd Patentowy

Europejski Bank Inwestycyjny

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Europejski Inspektor Ochrony Danych

Szkoła Europejska Luksemburg II

Biuro Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich