Centrum Tłumaczeń kieruje zarząd. Bieżącą działalność wykonuje personel Centrum z siedzibą w Luksemburgu, którą nadzoruje dyrektor.