Astfel cum este prevăzut în Regulamentul de înființare, Centrul de Traduceri răspunde nevoilor de servicii lingvistice ale agențiilor UE și ale altor organisme ale UE. De asemenea, acesta poate prelua orice surplus de muncă al instituțiilor UE, care au propriile lor servicii de traducere. Centrul are acorduri de cooperare cu peste 60 de clienți răspândiți în Uniunea Europeană, astfel cum se arată în harta interactivă de mai jos.

Politica privind clienții a Centrului de Traduceri este aceea de a asigura satisfacția clientului prin furnizarea de servicii lingvistice de înaltă calitate printr-o cooperare strânsă și schimb de informații.

Pentru noi, clienții reprezintă parteneri în cadrul efortului de a pune la dispoziția cetățenilor UE informații corecte și ușor de înțeles în propria lor limbă. Prin urmare, îi încurajăm pe clienții noștri să ne transmită feedback privind serviciul oferit, astfel cum se poate observa în descrierea de la secțiunea „Descoperiți fluxul nostru de lucru”.

Filtru

Europa

Rezultate căutare: 67 client/clienți (Resetare)
logo partner

Agenția Europeană de Apărare (EDA)

Location: Brussels
logo partner

Agenția Europeană de Mediu (EEA)

Location: Copenhaguen
logo partner

Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (EASA)

Location: Cologne
logo partner

Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)

Location: Vigo
logo partner

Agenția europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA)

Location: Tallinn
logo partner

Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)

Location: Amsterdam
logo partner

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)

Location: Warsaw
logo partner

Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)

Location: Helsinki
logo partner

Agenția Europeană pentru Protecția Datelor (EDPS)

Location: Brussels
logo partner

Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA)

Location: Bilbao
logo partner

Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (ENISA)

Location: Heraklion
logo partner

Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA)

Location: Lisbon
logo partner

Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERC)

Location: Brussels
logo partner

Agenția Executivă pentru Cercetare (REA)

Location: Brussels
logo partner

Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (Chafea)

Location: Luxembourg
logo partner

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA)

Location: Brussels
logo partner

Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA)

Location: Brussels
logo partner

Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME), fosta Agenție Executivă pentru Competitivitate și Inovare (EACI) (EASME)

Location: Brussels
logo partner

Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)

Location: Ljubljana
logo partner

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)

Location: Vienna
logo partner

Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA)

Location: Valenciennes
logo partner

Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (EUROPOL)

Location: The Hague
logo partner

Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (Cepol)

Location: Budapest
logo partner

Autoritatea Bancară Europeană (ABE)

Location: London
logo partner

Autoritatea de Supraveghere a GNSS European (GSA)

Location: Prague
logo partner

Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)

Location: Frankfurt
logo partner

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)

Location: Parma
logo partner

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)

Location: Paris
logo partner

Banca Centrală Europeană (ECB)

Location: Frankfurt
logo partner

Banca Europeană de Investiții (BEI)

Location: Luxembourg
logo partner

Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)

Location: Valetta
logo partner

Biroul secretarului general al Școlilor europene (EURSC)

Location: Brussels
logo partner

Centrul de Analiză și Operațiuni Maritime – Stupefiante (MAOC (N)))

Location: Lisbon
logo partner

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)

Location: Stockholm
logo partner

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)

Location: Thessaloniki
logo partner

Centrul Satelitar al Uniunii Europene (SatCen)

Location: Madrid
logo partner

Comisia Europeană - Direcția Generală Traduceri (CCE-DG T)

Location: Brussels, Luxembourg
logo partner

Comisia Europeană – DG EMPL – Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Egalitatea de Șanse (CCE-EMPLOI)

Location: Brussels
logo partner

Comitetul Economic și Social European (CESE)

Location: Brussels
logo partner

Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene (CDR/CoR)

Location: Brussels
logo partner

Comitetul unic de rezoluție (SRB)

Location: Brussels
logo partner

Componente electronice și sisteme de conducere europene (ECSEL JU)

Location: Brussels
logo partner

Consiliul Uniunii Europene (COUNCIL)

Location: Brussels
logo partner

Curtea de Conturi Europeană (CCE)

Location: Luxembourg
logo partner

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE)

Location: Luxembourg
logo partner

European Commission Directorate-General for Justice and Consumers (CCE-DG JUST)

Location: Brussels
logo partner

Întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță (EuroHPC JU)

Location: Luxembourg

European Labour Authority (ELA)

Location: Bratislava
logo partner

European School Luxembourg II (EEL2)

Location: Luxembourg
logo partner

Fundația Europeană de Formare (ETF)

Location: Turin
logo partner

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (EUROFOUND)

Location: Dublin
logo partner

Fuziune pentru Energie (F4E)

Location: Barcelona
logo partner

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)

Location: Budapest
logo partner

Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)

Location: Vilnius
logo partner

Întreprinderea comună Clean Sky (CSJU)

Location: Brussels
logo partner

Întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI JU)

Location: Brussels
logo partner

Întreprinderea comună pentru inițiativa privind medicamentele inovatoare (IMI JU)

Location: Brussels
logo partner

Întreprinderea comună Pile de combustie şi hidrogen (FCH JU)

Location: Brussels
logo partner

Întreprinderea comună SESAR (SJU)

Location: Brussels
logo partner

Întreprinderea comună Shift2Rail

Location: Brussels
logo partner

Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (EMCDDA)

Location: Lisbon
logo partner

Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP)

Location: Angers
logo partner

Oficiul organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (BEREC)

Location: Riga
logo partner

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Location: Alicante
logo partner

Ombudsmanul European (OMBUDSMAN)

Location: Strasbourg
logo partner

Parlamentul European (EP DG Trad)

Location: Luxembourg
logo partner

Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (EUROJUST)

Location: The Hague