Astfel cum este prevăzut în Regulamentul de înființare, Centrul de Traduceri răspunde nevoilor de servicii lingvistice ale agențiilor UE și ale altor organisme ale UE. De asemenea, acesta poate prelua orice surplus de muncă al instituțiilor UE, care au propriile lor servicii de traducere. Centrul are acorduri de cooperare cu peste 60 de clienți răspândiți în Uniunea Europeană, astfel cum se arată în harta interactivă de mai jos.

Politica privind clienții a Centrului de Traduceri este aceea de a asigura satisfacția clientului prin furnizarea de servicii lingvistice de înaltă calitate printr-o cooperare strânsă și schimb de informații.

Pentru noi, clienții reprezintă parteneri în cadrul efortului de a pune la dispoziția cetățenilor UE informații corecte și ușor de înțeles în propria lor limbă. Prin urmare, îi încurajăm pe clienții noștri să ne transmită feedback privind serviciul oferit, astfel cum se poate observa în descrierea de la secțiunea „Descoperiți fluxul nostru de lucru”.

Filtru

Europa

Rezultate căutare: 65 client/clienți (Resetare)
logo partner
Sediu: Bruxelles

Agenția Europeană de Apărare (EDA)

logo partner
Sediu: Copenhaga

Agenția Europeană de Mediu (EEA)

logo partner
Sediu: Köln

Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (EASA)

logo partner
Sediu: Vigo

Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)

logo partner
Sediu: Tallinn

Agenția europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA)

logo partner
Sediu: Amsterdam

Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)

logo partner
Sediu: Varşovia

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)

logo partner
Sediu: Helsinki

Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)

logo partner
Sediu: Bruxelles

Agenția Europeană pentru Protecția Datelor (EDPS)

logo partner
Sediu: Bilbao

Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA)

logo partner
Sediu: Heraklion

Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (ENISA)

logo partner
Sediu: Lisabona

Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA)

logo partner
Sediu: Bruxelles

Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERC)

logo partner
Sediu: Bruxelles

Agenția Executivă pentru Cercetare (REA)

logo partner
Sediu: Luxemburg

Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (Chafea)

logo partner
Sediu: Bruxelles

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA)

logo partner
Sediu: Bruxelles

Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA)

logo partner
Sediu: Bruxelles

Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME), fosta Agenție Executivă pentru Competitivitate și Inovare (EACI) (EASME)

logo partner
Sediu: Ljubljana

Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)

logo partner
Sediu: Viena

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)

logo partner
Sediu: Valenciennes

Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA)

logo partner
Sediu: Haga

Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (EUROPOL)

logo partner
Sediu: Budapesta

Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (Cepol)

logo partner
Sediu: Londra

Autoritatea Bancară Europeană (ABE)

logo partner
Sediu: Praga

Autoritatea de Supraveghere a GNSS European (GSA)

logo partner
Sediu: Frankfurt

Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)

logo partner
Sediu: Parma

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)

logo partner
Sediu: Paris

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)

logo partner
Sediu: Frankfurt

Banca Centrală Europeană (ECB)

logo partner
Sediu: Luxemburg

Banca Europeană de Investiții (BEI)

logo partner
Sediu: Valetta

Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)

logo partner
Sediu: Bruxelles

Biroul secretarului general al Școlilor europene (EURSC)

logo partner
Sediu: Lisabona

Centrul de Analiză și Operațiuni Maritime – Stupefiante (MAOC (N)))

logo partner
Sediu: Stockholm

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)

logo partner
Sediu: Salonic

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)

logo partner
Sediu: Madrid

Centrul Satelitar al Uniunii Europene (SatCen)

logo partner
Sediu: Bruxelles, Luxemburg

Comisia Europeană - Direcția Generală Traduceri (CCE-DG T)

logo partner
Sediu: Bruxelles

Comisia Europeană – DG EMPL – Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Egalitatea de Șanse (CCE-EMPLOI)

logo partner
Sediu: Bruxelles

Comitetul Economic și Social European (CESE)

logo partner
Sediu: Bruxelles

Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene (CDR/CoR)

logo partner
Sediu: Bruxelles

Comitetul unic de rezoluție (SRB)

logo partner
Sediu: Bruxelles

Componente electronice și sisteme de conducere europene (ECSEL JU)

logo partner
Sediu: Bruxelles

Consiliul Uniunii Europene (COUNCIL)

logo partner
Sediu: Luxemburg

Curtea de Conturi Europeană (CCE)

logo partner
Sediu: Luxemburg

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE)

logo partner
Sediu: Bruxelles

European Commission Directorate-General for Justice and Consumers (CCE-DG JUST)

logo partner
Sediu: Luxemburg

European School Luxembourg II (EEL2)

logo partner
Sediu: Torino

Fundația Europeană de Formare (ETF)

logo partner
Sediu: Dublin

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (EUROFOUND)

logo partner
Sediu: Barcelona

Fuziune pentru Energie (F4E)

logo partner
Sediu: Budapesta

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)

logo partner
Sediu: Vilnius

Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)

logo partner
Sediu: Bruxelles

Întreprinderea comună Clean Sky (CSJU)

logo partner
Sediu: Bruxelles

Întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI JU)

logo partner
Sediu: Bruxelles

Întreprinderea comună pentru inițiativa privind medicamentele inovatoare (IMI JU)

logo partner
Sediu: Bruxelles

Întreprinderea comună Pile de combustie şi hidrogen (FCH JU)

logo partner
Sediu: Bruxelles

Întreprinderea comună SESAR (SJU)

logo partner
Sediu: Bruxelles

Întreprinderea comună Shift2Rail

logo partner
Sediu: Lisabona

Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (EMCDDA)

logo partner
Sediu: Angers

Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP)

logo partner
Sediu: Riga

Oficiul organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (BEREC)

logo partner
Sediu: Alicante

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

logo partner
Sediu: Strasbourg

Ombudsmanul European (OMBUDSMAN)

logo partner
Sediu: Luxemburg

Parlamentul European (EP DG Trad)

logo partner
Sediu: Haga

Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (EUROJUST)