Consultanță lingvistică

Consultanța lingvistică constă în analiza nevoilor lingvistice ale clientului, cu scopul elaborării unor soluții care să optimizeze procesul de traducere. Aceasta poate include asistență în redactarea documentelor sau analiza fluxurilor de lucru ale documentelor sau proiecte speciale. Volumul de muncă care se alocă acestui tip de serviciu depinde în mare măsură de complexitatea fiecărui caz în parte.