Programare și raportare

Pe baza Strategiei Centrului, adoptată de Consiliul de administrație, instituția își actualizează toate documentele operaționale aferente de planificare și programare multianuală în vederea armonizării optime a strategiei IT, a gestionării calității, a politicii de personal și a gestionării competențelor și aptitudinilor cu obiectivele sale de activitate.

Strategia multianuală

Strategia multianuală stabilește viziunea pentru următorii ani și este structurată în jurul unor scopuri strategice, care se traduc în obiective strategice și inițiative strategice, urmând ca toate să fie îndeplinite într-o perioadă de referință. Punerea în aplicare a strategiei pe ansamblul acestei perioade se măsoară cu ajutorul unor indicatori-cheie strategici de performanță.

Programul de lucru multianual

Obiectivele și acțiunile strategice sunt realizate prin intermediul unui ansamblu de inițiative strategice reprezentate prin seturi de proiecte și programe discreționare cu durată determinată, derulate în paralel cu activitățile operaționale cotidiene în contextul programelor de lucru multianuale ale Centrului.

Programul de lucru anual

Programele de lucru multianuale ale Centrului sunt împărțite în programe de lucru anuale care corelează obiectivele strategice cu activitățile, acțiunile și proiectele operaționale practice definite mai detaliat în programele de lucru ale diverselor departamente.

Raportul de activitate anual

Raportul de activitate anual oferă o imagine de ansamblu asupra activităților și realizărilor Centrului în anul respectiv, pe baza obiectivelor și a țintelor stabilite în programul de lucru anual.