Pentru a răspunde nevoilor de servicii lingvistice ale clienților săi, Centrul de Traduceri colaborează cu furnizori externi de servicii lingvistice în procesele de traducere, modificare, revizie și redactare a textelor sursă, în activitățile terminologice și în traducerea listelor de termeni. În vederea externalizării acestor servicii, Centrul utilizează contracte-cadru sau contracte specifice în funcție de tipul serviciului, de combinația lingvistică și de domeniul solicitat de client.

External language service provider

Contractele-cadru sunt semnate cu furnizorii de servicii desemnați câștigători ai procedurilor de ofertare organizate de Centru. Aceste contracte sunt valabile un an și pot fi reînnoite prin acord tacit pentru perioade succesive de câte încă un an, fără ca durata contractuală totală să depășească patru ani. Contractanții sunt contactați în urma primirii de comenzi din partea clientului. Dacă primul contractant de pe listă nu poate efectua comanda sau nu transmite un răspuns, Centrul poate oferi lucrarea celui de al doilea contractant și, succesiv, următorilor contractanți din listă. Contractele specifice se încheie între Centru și un furnizor extern de servicii lingvistice pentru prestarea unui serviciu lingvistic specific într-un domeniu care nu face obiectul niciunui contract-cadru sau în cazul în care niciun contractant de pe lista contractelor-cadru nu poate să preia comanda.

Acest model de externalizare modern și proactiv aplicat de Centru se bazează pe trei elemente principale: furnizori externi experți în servicii lingvistice, un sistem de evaluare dinamică (reclasificare) (introdus în premieră la nivelul UE de către Centru), care garantează colaborarea cu cei mai buni furnizori de servicii lingvistice, și oferirea de resurse lingvistice furnizorilor externi de servicii, cu scopul de a-i sprijini în activitatea lor.

Toate comenzile realizate extern și predate Centrului de către furnizorii externi de servicii lingvistice ar trebui să prezinte o calitate suficient de înaltă încât să poată fi utilizate ca atare, fără să fie nevoie de o revizie suplimentară din partea Centrului. Totuși, ca parte esențială a evaluării de către Centru a calității oferite de acești furnizori de servicii, toate lucrările lor sunt revizuite sistematic de lingviști interni, pe baza unei fișe de evaluare ce garantează adecvarea produsului oferit la scopul acestuia. Fișa cuprinde nu numai o evaluare generală a calității traducerii sau redactării textului sursă, ci și observații detaliate privind tipurile de erori identificate, dacă este cazul. Centrul pune accent pe integralitatea și acuratețea produsului oferit, pe citarea corectă a documentelor de referință și a materialelor publicate, pe respectarea instrucțiunilor, precum și pe coerența terminologică și stilistică. Centrul externalizează servicii lingvistice îndeosebi în cele 24 de limbi oficiale ale UE, dar și în limbi din afara Uniunii precum islandeza, norvegiana, araba, rusa, sârba, chineza, japoneza, ebraica, farsi etc.