Una dintre cele mai remarcabile realizări ale acestei cooperări interinstituționale a fost lansarea de către Centrul de Traduceri a proiectului IATE (Terminologie Interactivă pentru Europa) în anul 1999. Cuprinzând peste 8 milioane de termeni în toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, IATE este în prezent cea mai mare bază de date terminologică la nivel mondial: în 2016, versiunea sa accesibilă publicului larg a înregistrat 36 de milioane de căutări, iar în versiunea pentru uz intern (accesibilă exclusiv personalului instituțiilor UE) s-au realizat 18 milioane de căutări.

Baza de date se află la dispoziția publicului începând din anul 2007 și reunește resursele terminologice ale tuturor serviciilor de traducere ale Uniunii Europene. Centrul de Traduceri gestionează aspectele tehnice ale proiectului în numele partenerilor de proiect: serviciile de traducere ale Comisiei Europene, ale Consiliului Uniunii Europene, ale Parlamentului European, ale Curții de Conturi, ale Comitetului Economic și Social European/Comitetului Regiunilor, ale Direcției Generale Interpretare din cadrul Parlamentului European, ale Direcției Generale Interpretare din cadrul Comisiei Europene (SCIC – Service Commun Interprétation-Conférences), ale Curții de Justiție, ale Băncii Europene de Investiții, ale Oficiului pentru Publicații și ale Băncii Centrale Europene. Înainte de lansarea proiectului, aproape toate aceste instituții dispuneau de propriile baze de date terminologice, în timp ce în prezent toate colecțiile terminologice ale serviciilor de traducere din cadrul instituțiilor și organismelor UE sunt reunite în baza de date terminologică unică și comună IATE.