Image
IATE

Proiectul IATE (terminologie interactivă pentru Europa) lansat în 1999 de Centrul de Traduceri a reprezentat o realizare semnificativă pentru cooperarea interinstituțională. IATE conține aproximativ 8 milioane de termeni care acoperă cele 24 de limbi oficiale ale UE, fiind în prezent cea mai mare bază de date terminologică din lume. În 2020, în versiunea publică s-au înregistrat 36,5 milioane de interogări, iar în versiunea internă (accesibilă doar personalului UE) s-au înregistrat 21 de milioane de interogări. 

IATE se află la dispoziția publicului din anul 2007 și reunește resursele terminologice ale tuturor serviciilor de traducere ale UE. Centrul de Traduceri gestionează aspectele tehnice ale proiectului în numele partenerilor de proiect, care sunt serviciile de traducere ale Comisiei Europene, Consiliului Uniunii Europene, Parlamentului European, Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social European/Comitetului Regiunilor, Curții de Justiție, Băncii Europene de Investiții și Băncii Centrale Europene. Înainte de lansarea proiectului, majoritatea acestor instituții aveau propria bază de date terminologică, în timp ce în prezent toate colecțiile terminologice sunt reunite în baza de date terminologică unică și comună a IATE.

Anul 2018 a reprezentat o altă etapă importantă pentru IATE, odată cu lansarea unei versiuni nou-nouțe. Instrumentul a fost pe deplin reproiectat cu ajutorul noilor tehnologii, oferind o mai mare interoperabilitate cu instrumente ale terților, alt aspect și alt stil și un accent pe aspectele legate de accesibilitate și pe adaptabilitatea între dispozitive.

Informații suplimentare