Notice of internal competition – Linguistic Administrator (AD7)

Internal competition Ref. CDT/CI/2018/01 - Data publicării: 01/06/2018 - Data-limită: 29/06/2018

The Translation Centre is organising an internal competition, based on tests, to constitute a reserve list from which to recruit for permanent posts in AD function groups.

The selection procedure CDT-ACII-2017/01 - Translation Support technician is still ongoing; you will be informed of the outcome of your application as soon as the Selection Committee has finished its work.

Posturi vacante

Centrul de Traduceri (CdT) este un loc de muncă multinațional și dinamic. Acesta oferă oportunități de angajare experților în domeniul lingvistic, precum și profesioniștilor cu alte funcții din diferitele sale departamente.

Recrutarea are loc prin intermediul procedurilor de selecție. Candidaților acceptați le sunt oferite contracte în calitate de funcționari ai UE, agenți temporari sau agenți contractuali. Condițiile de muncă și contractuale se bazează pe statutul personalului aplicabil instituțiilor UE, respectiv Statutul funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Posturile vacante sunt deschise resortisanților din statele membre ale UE.

Stagii

Centrul de Traduceri oferă, de asemenea, stagii, în special studenților din statele membre ale Uniunii Europene și cetățenilor din țările candidate care doresc să înțeleagă domeniile de activitate ale Centrului și să dobândească experiență într-un mediu multicultural și multilingv.