Agenți de asistență pentru fluxul de lucru (CDT-ACIII-2019/01)

agent contractual Ref. CDT-ACIII-2019/01 - Data publicării: 19/03/2019 - Data-limită: 17/04/2019

Publicarea unui post vacant pentru funcția de director (Agent temporar – gradul AD 14)

agent temporar Ref. COM/2019/20033 - Data publicării: 15/03/2019 - Data-limită: 12/04/2019 Luxembourg

Trainee positions in 2019

Stagii Ref. Traineeship 2019 - Data publicării: 01/03/2019 - Data-limită: 29/03/2019

The Translation Centre for the Bodies of the European Union offers linguistic traineeships for university graduates or students from the Member States of the EU who wish to acquire an understanding of the Translation Centre´s work and gain professional experience.

In accordance with Administrative Decision No 1/2010 on traineeships offered by the Translation Centre for the Bodies of the European Union, the Translation Centre is organizing a selection procedure for the following six trainee positions in 2019:

  • 1 Italian translator (Translation Department)
  • 1 German translator (Translation Department)
  • 1 Estonian translator (Translation Department)
  • 1 Terminologist (Translation Support Department)
  • 2 Linguists specialised in automatic translation and computer assisted translation tools or document engineering students with proven skills in foreign languages (preferably postgraduate) (Translation Support Department)

Posturi vacante

Centrul de Traduceri (CdT) este un loc de muncă multinațional și dinamic. Acesta oferă oportunități de angajare experților în domeniul lingvistic, precum și profesioniștilor cu alte funcții din diferitele sale departamente.

Recrutarea are loc prin intermediul procedurilor de selecție. Candidaților acceptați le sunt oferite contracte în calitate de funcționari ai UE, agenți temporari sau agenți contractuali. Condițiile de muncă și contractuale se bazează pe statutul personalului aplicabil instituțiilor UE, respectiv Statutul funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Posturile vacante sunt deschise resortisanților din statele membre ale UE.

Stagii

Centrul de Traduceri oferă, de asemenea, stagii, în special studenților din statele membre ale Uniunii Europene și cetățenilor din țările candidate care doresc să înțeleagă domeniile de activitate ale Centrului și să dobândească experiență într-un mediu multicultural și multilingv.