Centrul de Traduceri, ca orice altă instituție sau organism al Uniunii Europene, își planifică activitatea la varii niveluri și cu ajutorul a diferite documente. Strategia multianuală stabilește viziunea pentru următorii ani și este structurată în jurul unor scopuri strategice, care se traduc în obiective strategice și inițiative strategice, urmând ca toate să fie îndeplinite într-o perioadă de referință. Punerea în aplicare a strategiei pe ansamblul acestei perioade se măsoară cu ajutorul unor indicatori-cheie strategici de performanță. Implementarea detaliată a strategiei se regăsește în documentele de programare multianuală și în programele anuale de lucru ale Centrului, iar în raportul anual de activitate este inclusă o sinteză a progreselor înregistrate în aplicarea strategiei și a programelor de lucru. În vederea finanțării diverselor activități prevăzute în strategie și în programele anuale de lucru, Centrul întocmește bugetul anual care, împreună cu documentele de programare, este adoptat de Consiliul său de administrație. Bugetul Centrului cuprinde informații privind veniturile și cheltuielile preconizate pentru un anumit exercițiu financiar. În sfârșit, în fiecare an Centrul își prezintă conturile anuale, care ilustrează execuția bugetului său.

Strategia 2016-2020 a Centrului de Traduceri

Viziunea Centrului de a deveni, până în anul 2020, un centru de excelență în domeniul furnizării de servicii lingvistice pentru agențiile și organismele UE reprezintă elementul central al Strategiei 2016-2020.

În calitatea sa de furnizor comun de servicii lingvistice pentru agențiile și organismele Uniunii Europene, Centrul continuă să contribuie activ la îndeplinirea priorității Comisiei Europene de a transforma UE într-o uniune a schimbărilor democratice. În îndeplinirea mandatului care i-a fost conferit, Centrul înlesnește realizarea efectivă a multilingvismului la nivelul Uniunii, asumându-și în parteneriat cu clienții săi rolul de a asigura accesul cetățenilor UE la informații în diversele limbi oficiale ale Uniunii Europene.

De asemenea, Centrul își îndeplinește în continuare și cel de al doilea mandat, acela de a contribui la raționalizarea utilizării resurselor și la armonizarea procedurilor de traducere la nivelul UE prin intermediul cooperării interinstituționale.

Principalul scop al strategiei constă în optimizarea procesului de creare de valoare pentru clienții Centrului, asigurând în același timp sustenabilitatea Centrului pe termen lung.