Ombudsmanul European examinează plângerile cu privire la administrarea defectuoasă în instituțiile sau alte organisme ale Uniunii Europene. Aici se încadrează, de exemplu, neregulile administrative, incorectitudinea, discriminarea, abuzul de putere, lipsa de răspuns, nefurnizarea de informații și întârzierea nejustificată. Plângerile pot fi adresate de cetățenii sau persoanele cu reședința în unul dintre statele membre ale UE sau prin intermediul asociațiilor, societăților comerciale sau altor organisme cu sediul în Uniune.

Orice plângere de această natură trebuie depusă în termen de doi ani de la data la care ați luat cunoștință de faptele pe care se întemeiază și numai după contactarea în prealabil a Centrului de Traduceri cu scopul de a găsi o rezolvare a problemei.

Informații suplimentare se găsesc pe pagina principală a site-ului Ombudsmanului European:

http://www.ombudsman.europa.eu/ro/home.faces