După cum prevede regulamentul său de instituire, Centrul de Traduceri răspunde nevoilor de servicii lingvistice ale agențiilor și altor organisme ale UE. De asemenea, Centrul poate prelua surplusul din volumul de muncă al instituțiilor UE care au servicii de traducere proprii. Centrul de Traduceri are acorduri de cooperare cu aproape 70 de clienți din Uniunea Europeană, după cum se poate vedea în harta interactivă de mai jos.

Politica Centrului privind clienții este de a asigura satisfacția lor prin furnizarea de servicii lingvistice de înaltă calitate printr-o strânsă cooperare și prin schimb de informații.

Ne considerăm clienții ca parteneri în cadrul efortului de a pune la dispoziția cetățenilor UE informații corecte și accesibile în propriile lor limbi. De aceea ne încurajăm clienții să transmită feedback cu privire la serviciile noastre, astfel cum sunt prezentate în secțiunea „Descoperiți fluxul nostru de lucru”.

Instituțiile UE

Instituțiile UE

Parlamentul European – Direcția Generală Traduceri

Instituțiile UE

Consiliul Uniunii Europene

Instituțiile UE

Comisia Europeană – Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune

Instituțiile UE

Comisia Europeană – Direcția Generală Traduceri

Instituțiile UE

Comisia Europeană – Direcția Generală Justiție și Consumatori

Instituțiile UE

Comisia Europeană – Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri

Instituțiile UE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Instituțiile UE

Curtea de Conturi Europeană

Instituțiile UE

Banca Centrală Europeană

Agențiile UE

Agențiile UE

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă

Agențiile UE

Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante

Agențiile UE

Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă

Agențiile UE

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară

Agențiile UE

Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție

Agențiile UE

Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului

Agențiile UE

Comitetul Unic de Rezoluție

Agențiile UE

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

Agențiile UE

Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii

Agențiile UE

Parchetul European

Agențiile UE

Fundația Europeană de Formare

Agențiile UE

Agenția Europeană de Mediu

Agențiile UE

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale

Agențiile UE

Centrul Satelitar al Uniunii Europene

Agențiile UE

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe

Agențiile UE

Agenția Europeană de Apărare

Agențiile UE

Agenția de Sprijin pentru OAREC

Agențiile UE

Centrul de Analiză și Operațiuni Maritime – Stupefiante

Agențiile UE

Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate

Agențiile UE

Agenția Europeană pentru Produse Chimice

Agențiile UE

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor

Agențiile UE

Agenția Uniunii Europene pentru Programul spațial

Agențiile UE

Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică

Agențiile UE

Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei

Agențiile UE

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă

Agențiile UE

Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă

Agențiile UE

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

Agențiile UE

Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie

Agențiile UE

Autoritatea Bancară Europeană

Agențiile UE

Agenția Europeană pentru Medicamente

Agențiile UE

Agenția Uniunii Europene pentru Azil

Agențiile UE

Institutul European de Inovare și Tehnologie

Agențiile UE

Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației

Agențiile UE

Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii

Agențiile UE

Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale

Agențiile UE

Autoritatea Europeană a Muncii

Agențiile UE

Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală

Agențiile UE

Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

Agenții executive

Agenții executive

Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu

Agenții executive

Agenția Executivă Europeană pentru Domeniile Sănătății și Digital

Agenții executive

Agenția Executivă pentru Consiliul European pentru Inovare și Întreprinderi Mici și Mijlocii

Agenții executive

Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare

Agenții executive

Agenția Executivă Europeană pentru Cercetare

Agenții executive

Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură

Întreprinderi comune

Întreprinderi comune

Întreprinderea comună „Proiectul de cercetare privind ATM în contextul Cerului unic european” 3

Întreprinderi comune

Întreprinderea comună „Tehnologii digitale esențiale”

Întreprinderi comune

Întreprinderea comună pentru bioeconomia circulară în Europa

Întreprinderi comune

Întreprinderea comună „Inițiativa pentru inovare în domeniul sănătății”

Întreprinderi comune

Întreprinderea comună pentru căile ferate ale Europei

Întreprinderi comune

Întreprinderea comună pentru un hidrogen curat

Întreprinderi comune

Întreprinderea comună „Fusion for Energy”

Întreprinderi comune

Întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță (EuroHPC)

Întreprinderi comune

Întreprinderea comună pentru o aviație curată

Alte organisme

Alte organisme

Banca Europeană de Investiții

Alte organisme

Ombudsmanul European

Alte organisme

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

Alte organisme

Biroul secretarului general al Școlilor europene

Alte organisme

Școala Europeană Luxemburg II

Consultative bodies

Consultative bodies

Comitetul Economic și Social European

Consultative bodies

Comitetul European al Regiunilor