Redactarea textelor sursă

Redactarea înseamnă verificarea lingvistică a unui text, pentru a asigura respectarea regulilor gramaticale, de punctuație și de ortografie ale limbii sursă. Redactorul este cel care corectează greșelile de gramatică, de punctuație și de ortografie. Redactorul va lucra în modul de urmărire a modificărilor pentru a evidenția modificările aduse textului. În cazul în care redactorul consideră că ar putea fi îmbunătățită calitatea lingvistică a textului, în ceea ce privește claritatea și inteligibilitatea, va adăuga un comentariu la textul în cauză, făcând o sugestie de îmbunătățire. Nu este datoria redactorului să depisteze sau să corecteze erorile sau problemele legate de conținutul textului. Totuși, în cazul în care redactorul depistează posibile probleme legate de conținut, le va evidenția în cadrul textului. Rămâne la latitudinea clientului să evalueze pertinența tuturor comentariilor și să ia măsurile corespunzătoare. Redactorul nu va corecta deficiențele care țin de formatarea sau de așezarea în pagină a textului.

Consultanță lingvistică

Consultanța lingvistică constă în analiza nevoilor lingvistice ale unui client, cu scopul elaborării unor soluții care să optimizeze procesul de traducere. Aceasta poate include crearea și întreținerea unor motoare de traducere automată neurală personalizate, configurarea și proiectarea unor sisteme specifice de flux de lucru, pre-editarea tehnică și lingvistică a materialului original pentru a îmbunătăți calitatea finală a acestuia etc. Deoarece volumul de muncă pentru acest tip de servicii depinde în mare măsură de complexitatea fiecărui caz în parte, fiecare proiect este definit în strânsă colaborare cu clientul.