Parchetul European

Centrul de Traduceri pentru Organismele UE

Autoritatea Europeană a Muncii

Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică

Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante

Comitetul Unic de Rezoluție

Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă

Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii

Centrul Satelitar al Uniunii Europene

Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale

Centrul de Analiză și Operațiuni Maritime – Stupefiante

Agenția Europeană pentru Medicamente

Agenția de Sprijin pentru OAREC

Agenția Uniunii Europene pentru Programul spațial

Institutul European de Inovare și Tehnologie

Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă

Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară

Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală

Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă

Agenția Europeană de Mediu

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă

Agenția Europeană de Apărare

Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție

Agenția Europeană pentru Produse Chimice

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor

Fundația Europeană de Formare

Autoritatea Bancară Europeană

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe

Agenția Uniunii Europene pentru Azil

Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate

Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației