Definiția stagiului

Centrul de Traduceri oferă stagii, în special studenților din statele membre ale Uniunii Europene și cetățenilor din țările candidate care doresc să înțeleagă domeniile de activitate ale Centrului și să dobândească experiență personală într-un mediu multicultural și multilingv prin crearea de relații sociale.

Durata stagiului

În general, durata unui stagiu nu poate fi mai mică de trei luni și mai mare de șase luni.

Criterii de eligibilitate

La stagii pot participa persoanele care la momentul solicitării unui stagiu îndeplinesc următoarele cerințe:

  • studii universitare: cel puțin patru semestre de studii universitare sau studii echivalente într-un domeniu de interes pentru Centru;
  • nivelul de competențe: o experiență de bază într-unul din domeniile de activitate ale Centrului;
  • competențe lingvistice: cunoașterea aprofundată a uneia din limbile oficiale ale Uniunii Europene și cunoașterea satisfăcătoare a unei alte limbi a UE, la un nivel corespunzător pentru îndeplinirea sarcinilor. Buna cunoaștere a uneia din limbile de lucru ale Centrului (engleza sau franceza) constituie un avantaj. Solicitanții din țările candidate trebuie să cunoască foarte bine cel puțin una din limbile țării candidate și trebuie să aibă cunoștințe bune de engleză sau franceză.

Procedura de selecție

Înainte de fiecare an calendaristic, Centrul stabilește numărul de stagii oferite, în funcție de creditele bugetare disponibile și de capacitatea fiecărui departament de a primi stagiari.

Apoi, Centrul publică pe site-ul său o invitație de depunere a cererilor de stagiu, menționând diferitele etape ale procedurii de selecție (eligibilitatea și criteriile de selecție, formularul de cerere etc.).

Burse de stagiu

Stagiarii vor primi o bursă lunară a cărei valoare se ridică la 25% din salariul de bază lunar al unui agent temporar încadrat la gradul AD5, treapta 1, care se acordă de la data începerii stagiului.

Pentru informații suplimentare, decizia administrativă a Centrului privind stagiile poate fi consultată la: Administrative Decision/DA_012010