VIAC AKO 25 ROKOV V SLUŽBÁCH VIACJAZYČNOSTI

Prekladateľské stredisko, založené v roku 1994, v súčasnosti vyprodukuje priemerne 700 000 strán ročne pre viac ako 65 klientov pôsobiacich v celej Európe. Spolu so stúpajúcim počtom úradných jazykov EÚ a s pribúdajúcimi vysokošpecializovanými klientmi prekladateľské stredisko neustále rastie. Podrobnejšie informácie

Naši partneri

naši klienti

Medziinštitucionálna spolupráca

Externí poskytovatelia jazykových služieb

3321381.83
Pages translated since 1995
 
22402765
Ochranné známky EÚ a dizajny Spoločenstva preložené od roku 1995
 
863
Jazykové kombinácie

Najnovšie správy