Viac ako 20 rokov v službách viacjazyčnosti

Prekladateľské stredisko bolo založené v roku 1994. V súčasnosti dodáva priemerne 750 000 strán ročne viac ako 60 zákazníkom v celej Európe. Stredisko sa neustále rozširuje spolu s rastúcim počtom úradných jazykov EÚ a počtom svojich vysokošpecializovaných zákazníkov. Podrobnejšie informácie

Naši partneri

naši klienti

Medziinštitucionálna spolupráca

Externí poskytovatelia jazykových služieb

4397342.81
Pages translated since 1995
 
18862959
Ochranné známky EÚ a dizajny Spoločenstva preložené od roku 1995
 
794
Jazykové kombinácie

Najnovšie správy