Ako je stanovené v zakladajúcom nariadení, prekladateľské stredisko reaguje na potreby jazykových služieb agentúr EÚ a iných orgánov. Môže tiež prevziať zákazky od inštitúcií EÚ, ktoré majú svoju vlastnú prekladateľskú službu, v prípade ich nadmerného pracovného zaťaženia. Má dohody o spolupráci s viac ako 60 zákazníkmi v rámci celej Európskej únie (pozri interaktívnu mapu).

Prekladateľské stredisko si kladie za cieľ dosiahnuť spokojnosť svojich zákazníkov ponukou vysoko kvalitných jazykových služieb prostredníctvom úzkej spolupráce a výmeny informácií.

Svojich zákazníkov považujeme za partnerov v úsilí o poskytovanie presných a zrozumiteľných informácií občanom EÚ v ich vlastnom jazyku. Podnecujeme ich, aby nám poskytovali spätnú väzbu na našu prácu, ako je vidieť z opisu v časti Zoznámte sa s naším pracovným postupom.

Filter

Európa

Výsledky vyhľadávania: 72 klientov (Obnoviť)
logo partner

Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

Location: Tallinn
logo partner

Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva

Location: Cologne
logo partner

Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach

Location: The Hague
logo partner

Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť

Location: Heraklion
logo partner

Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva

Location: Budapest
logo partner

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva

Location: The Hague
logo partner

Agentúra Európskej únie pre základné práva

Location: Vienna
logo partner

Agentúra na podporu orgánu BEREC

Location: Riga
logo partner

Agentúra pre európsky globálny navigačný satelitný systém

Location: Prague
logo partner

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky

Location: Ljubljana
logo partner

European Commission Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Location: Brussels
logo partner

European Health and Digital Executive Agency

Location: Brussels
logo partner

Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC JU)

Location: Luxembourg
logo partner

European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Agency

Location: Brussels
logo partner

European Labour Authority (ELA)

Location: Bratislava
logo partner

European Public Prosecutor's Office

Location: Luxembourg
logo partner

Agentúra Európskej únie pre azyl

Location:
logo partner

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Location: Bilbao
logo partner

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva

Location: Vigo
logo partner

Európska agentúra pre lieky

Location: Amsterdam
logo partner

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž

Location: Warsaw
logo partner

Európska centrálna banka

Location: Frankfurt
logo partner

Európska chemická agentúra

Location: Helsinki
logo partner

Európska environmentálna agentúra

Location: Copenhaguen
logo partner

Európska investičná banka

Location: Luxembourg
logo partner

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

Location: Turin
logo partner

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

Location: Dublin
logo partner

Európska námorná bezpečnostná agentúra

Location: Lisbon
logo partner

Európska obranná agentúra

Location: Brussels
logo partner

Európska škola Luxemburg II

Location: Luxembourg
logo partner

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

Location: Stockholm
logo partner

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť

Location: Lisbon
logo partner

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania

Location: Thessaloniki
logo partner

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Location: Brussels
logo partner

Európsky dvor audítorov

Location: Luxembourg
logo partner

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Location: Brussels
logo partner

Európsky inovačný a technologický inštitút

Location: Budapest
logo partner

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť

Location: Vilnius
logo partner

európsky ombudsman

Location: Strasbourg
logo partner

Európsky orgán pre bankovníctvo

Location:
logo partner

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy

Location: Paris
logo partner

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov

Location: Frankfurt
logo partner

Európsky podporný úrad pre azyl

Location: Valetta
logo partner

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

Location: Parma
logo partner

Európsky výbor regiónov

Location: Brussels
logo partner

Generálne riaditeľstvo Európskeho parlamentu pre preklad

Location: Luxembourg
logo partner

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad

Location: Brussels, Luxembourg
logo partner

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre spravodlivosť a spotrebiteľov

Location: Brussels
logo partner

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Location: Brussels
logo partner

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

Location: Brussels
logo partner

Námorné centrum analýz a operácií — narkotiká

Location: Lisbon
logo partner

Rada Európskej únie

Location: Brussels
logo partner

Satelitné stredisko Európskej únie

Location: Madrid
logo partner

spoločný podnik Čisté nebo

Location: Brussels
logo partner

spoločný podnik ECSEL (Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy)

Location: Brussels
logo partner

spoločný podnik Fusion for Energy

Location: Barcelona
logo partner

spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2

Location: Brussels
logo partner

spoločný podnik pre palivové články a vodík 2

Location: Brussels
logo partner

spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály

Location: Brussels
logo partner

spoločný podnik SESAR

Location: Brussels
logo partner

spoločný podnik Shift2Rail

Location: Brussels
logo partner

Súdny dvor Európskej únie

Location: Luxembourg
logo partner

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Location: Alicante
logo partner

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín

Location: Angers
logo partner

Úrad zástupcu rady guvernérov európskych škôl

Location: Brussels
logo partner

Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum

Location: Brussels
logo partner

Výkonná agentúra pre inovácie a siete

Location: Brussels
logo partner

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME, predchodca: Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie,

Location: Brussels
logo partner

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny

Location: Luxembourg
logo partner

Výkonná agentúra pre výskum

Location: Brussels
logo partner

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru

Location: Brussels
logo partner

Železničná agentúra Európskej únie

Location: Valenciennes