Linguistic Administrator with Croatian as main language – AD6

Internal competition Značka CDT/CI/2018/04 - Dátum uverejnenia: 12/12/2018 - Dátum uzávierky: 21/01/2019

The Translation Centre is organising an internal competition, based on test, to constitute a reserve list from which to recruit for permanent posts in AD function groups.

 

Vacancy notice No CDT/08/2018 – Head of the accounting section

Internal publication Značka CDT/08/2018 - Dátum uverejnenia: 06/12/2018 - Dátum uzávierky: 20/12/2018

 

Human Resources Administrator AD5-AD6 (CDT/IAM/AD/18/03)

Inter-Agency Mobility Značka CDT/IAM/AD/18/03 - Dátum uverejnenia: 06/12/2018 - Dátum uzávierky: 16/01/2019

Only intended for Temporary Staff from all the Union agencies

Administrator - Language Technology AD6

Internal competition Značka - Dátum uverejnenia: 29/11/2018 - Dátum uzávierky: 09/01/2019

The Translation Centre is organising an internal competition, based on test, to constitute a reserve list from which to recruit for permanent posts in AD function groups.

Voľné miesta

Prekladateľské stredisko (CdT) je nadnárodné a dynamické pracovisko. Ponúka pracovné príležitosti pre odborníkov v jazykovej oblasti, ako aj pre odborníkov v ďalších podnikových funkciách v rámci svojich rôznych oddelení.

Noví zamestnanci sa prijímajú na základe výberového konania. Úspešným uchádzačom ponúkame zmluvy pre úradníkov EÚ, dočasných zamestnancov alebo zmluvných zamestnancov. Pracovné a zmluvné podmienky sú založené na pravidlách zamestnancov platných pre inštitúcie EÚ, konkrétne ide o Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Voľné miesta sú otvorené pre občanov členských štátov EÚ.

Stáže

Stredisko ponúka tiež stáže, a to najmä študentom univerzít z členských štátov EÚ a štátnym príslušníkom kandidátskych krajín, ktorí chcú nadobudnúť poznatky o oblastiach činnosti strediska a získať osobnú skúsenosť z multikultúrneho a viacjazyčného prostredia.