Vitajte na našich nových webových stránkach

S hrdosťou oznamujeme spustenie našich nových webových stránok. Súčasťou prestavby bol vývoj webových stránok pomocou softvéru Drupal 7, ako aj úplná reštrukturalizácia obsahu.

Vzhľadom na to, že medzi naše hlavné hodnoty patrí oslovovanie občanov EÚ v ich rodnom jazyku, nové webové stránky je možne prezerať v 24 úradných jazykoch EÚ.

Jasný dôraz sa kládol najmä na úlohu, ktorú zohrávame v rámci EÚ, ako aj na širokú paletu jazykových služieb, ktoré ponúkame našim 64 klientom z celej EÚ.

Nové webové stránky takisto upriamujú pozornosť na naše poslanie v rámci medziinštitucionálnej spolupráce. Okrem toho ponúkajú možnosť preskúmať sieť agentúr EÚ, ktorej súčasťou je aj prekladateľské stredisko.

Takisto sme vytvorili novú časť venovanú spolupráci s externými poskytovateľmi jazykových služieb. Uchádzači o zamestnanie a účastníci výziev na predkladanie ponúk nájdu na našich obnovených stránkach najnovšie informácie o nábore a postupoch obstarávania.

Záujemcovia si samozrejme takisto môžu prečítať náš príbeh, ktorý rozpráva o našej angažovanosti v službách viacjazyčnosti od roku 1994.

Dúfame, že sa Vám nový vzhľad našich stránok bude páčiť a že na nich ľahko nájdete všetky informácie, ktoré hľadáte.

Ďakujeme za návštevu.