Európsky ombudsman vyšetruje sťažnosti na nesprávny úradný postup inštitúcií a iných orgánov EÚ. Týka sa to napríklad administratívnych nezrovnalostí, nespravodlivosti, diskriminácie, zneužitia právomoci, nedostatočnej odpovede, odmietnutia poskytnúť informácie a zbytočných prieťahov. Tieto sťažnosti môžu podávať občania alebo osoby s pobytom v krajinách EÚ alebo združenia, podniky, alebo iné orgány so sídlom v EÚ.

Sťažnosť tohto charakteru by ste mali podať v lehote dvoch rokov od dátumu, keď ste sa dozvedeli o skutočnostiach, na ktoré sa sťažujete, a to až po predchádzajúcom kontakte s prekladateľským strediskom, pri ktorom ste sa pokúsili záležitosť vyriešiť.

Viac informácií možno nájsť na domovskej stránke európskeho ombudsmana:

http://www.ombudsman.europa.eu/sk/home.faces