• Správna rada

  STREDISKO RIADI SPRÁVNA RADA, V KTOREJ SÚ ZASTÚPENÍ VŠETCI ZÁKAZNÍCI STREDISKA A VŠETKY ČLENSKÉ ŠTÁTY EÚ VŽDY JEDNÝM ZÁSTUPCOM A EURÓPSKA KOMISIA DVOMA ZÁSTUPCAMI.
  Podrobnejšie informácie

  Predseda R. Martikonis
  • Riaditeľka M. Killoran
   • Stredisko vedie riaditeľ, ktorého vymenúva správna rada na päťročné funkčné obdobie.
   • Asistentka riaditeľky
    • Sekretariát
   • Prekladateľský odbor Podrobnejšie informácie T. Fontenelle Vedenie odboru
    • Oddelenie pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu
    • skupina ugrofínskych, baltských a slovanských jazykov 1
    • skupina germánskych jazykov a slovanských jazykov 2
    • skupina románskych a mediteránnych jazykov
   • Odbor podpory prekladu Podrobnejšie informácie M. Bubnic Vedenie odboru
    • Oddelenie riadenia pracovných postupov
    • Oddelenie pre obchodný rozvoj a podporu pracovných postupov
    • Medziinštitucionálna skupina pre IATE
   • Administratívny odbor Podrobnejšie informácie S. Miggiano Vedenie odboru
    • Oddelenie účtovníctva
    • Oddelenie pre rozpočtové a strategické plánovanie
    • Oddelenie pre právne veci
    • Skupina pre zariadenia a bezpečnosť
    • Oddelenie ľudských zdrojov
   • Odbor informačných technológií Podrobnejšie informácie B. Vitale Vedenie odboru
    • Kancelária pre riadenie projektov
    • Vývojové oddelenie
    • Podpora pre používatel'ov
    • Oddelenie pre infraštruktúru IT