Prekladateľské stredisko riadi správna rada. Stredisko sídli v Luxemburgu a jeho každodenné fungovanie zabezpečujú zamestnanci pod vedením riaditeľky prekladateľského strediska.