Verejné obstarávanie

Prekladateľské stredisko pravidelne organizuje výzvy na predkladanie ponúk a zúčastňuje sa na medziinštitucionálnych výzvach v mnohých oblastiach. Poskytovatelia externých služieb, ktorí majú záujem o účasť na verejných súťažiach organizovaných prekladateľským strediskom, majú predložiť svoju ponuku v rámci konkrétnej výzvy.

ANNUAL LIST OF CONTRACTORS – 2023

EN FR

ANNUAL LIST OF SPECIFIC CONTRACTS BASED ON A FRAMEWORK CONTRACT - 2023

EN FR

Conditions relating to the provision of language services under negotiated procedure_version feb. 2024_EN.pdf

EN

Annual list of contracting parties 2022

EN FR

Annual list of Specific Contracts based on Framework Contracts 2022

EN FR

Conditions relating to the provision of language services under negotiated procedure - version oct. 2022

EN

Procurement programme 2021

EN FR

Procurement programme 2020

EN FR

Annual list of contracting parties

EN FR

Annual list of Specific Contracts based on Framework Contracts

EN FR

Annual list of contracting parties

EN FR

Annual list of Specific Contracts based on Framework Contracts

EN FR

Procurement programme 2018

EN FR

Specific privacy statement for processing of personal data related to procurement procedures

EN FR

Procurement programme 2016

EN

Procurement - General conditions

EN FR

Procurement programme 2014

EN

Procurement programme 2015

EN

Procurement programme 2019

EN FR

Procurement programme 2017

EN FR

General terms and conditions for information technologies contracts

EN