Terminologická práca spočíva vo vypracúvaní komplexných slovníkov, ktoré obsahujú zdrojové a cieľové výrazy, definície, odkazy na zdroj a kontext, komentáre atď., s cieľom importovať tieto informácie do interinštitucionálnej terminologickej databázy IATE (InterAktívna Terminológia pre Európu).

Prečítajte si brožúry: