Programski dokumenti in poročila

Prevajalski center na podlagi svoje strategije, ki jo sprejme upravni odbor, posodablja vse povezane operativne večletne načrte in programske dokumente, s čimer se zagotovi čim večja skladnost strategije za informacijsko tehnologijo, kakovosti upravljanja, kadrovske politike ter upravljanja usposobljenosti in spretnosti s poslovnimi cilji Prevajalskega centra.

Večletna strategija

Večletna strategija določa vizijo za prihajajoča leta in vsebuje splošne strateške cilje, ki so dodatno opredeljeni s strateškimi cilji, in strateške pobude, ki jih je treba uresničiti v referenčnem obdobju. V tem obdobju se izvajanje strategije meri s strateškimi ključnimi kazalniki uspešnosti.

Večletni delovni program

Strateški cilji in ukrepi se izvajajo prek sklopa strateških pobud, ki so zbirke diskrecijskih projektov z omejenim časovnim obdobjem, in programov, ki se izvajajo skupaj z vsakodnevnimi operativnimi dejavnostmi organizacije v okviru večletnih delovnih programov Prevajalskega centra.

Letni delovni program

Večletni delovni programi Prevajalskega centra so razdeljeni v letne delovne programe, ki strateške cilje uskladijo s praktičnimi operativnimi dejavnostmi, ukrepi in projekti, ki so podrobneje opredeljeni v delovnih programih različnih oddelkov.

Letno poročilo o dejavnostih

Letno poročilo o dejavnostih zagotavlja pregled dejavnosti in dosežkov Prevajalskega centra za zadevno leto na podlagi splošnih in posamičnih ciljev, določenih v letnem delovnem programu.