Lektoriranje je opredeljeno kot jezikovni pregled besedila za zagotovitev, da so uporabljena slovnica, ločila in črkovanje v skladu s pravili izhodiščnega jezika. Lektor popravi slovnične napake, napačno rabo ločil in nepravilno črkovanje. Pri svojem delu uporablja funkcijo sledi spremembam, da označi vnesene spremembe besedila. Kadar meni, da bi lahko izboljšali jezikovno kakovost besedila v smislu jasnosti in razumljivosti, k zadevnemu besedilu doda opombo in predlaga izboljšavo. Od lektorjev se ne pričakuje, da opazijo ali popravijo kakršne koli napake ali težave v zvezi z vsebino besedila. Če opazi morebitne nepravilnosti glede vsebine, jih v besedilu označi. Od naročnika je odvisno, ali bo opombe upošteval in ustrezno ukrepal. Lektor ne rešuje morebitnih težav z oblikovanjem ali postavitvijo besedila.