Image
EU Agencies Network logo

Prevajalski center je član mreže agencij EU.

Države članice EU in institucije EU so ustanovile agencije EU, da bi industriji in državljanom zagotavljale dragocene storitve ter opravljale posebne pravne, tehnične in znanstvene naloge.

Te dejavnosti so v pomoč različnim gospodarskim panogam po Evropi, saj lahko z dokazi podprtim svetovanjem pomagajo pri oblikovanju politik in zakonov na evropski in nacionalni ravni.

Agencije EU so še posebno pomembne, ker spodbujajo izmenjavo informacij in strokovnega znanja ter nudijo tehnične storitve na področjih, ki vplivajo na življenje 500 milijonov evropskih državljanov

(vir: domača stran spletišča mreže agencij EU).