Trainee positions in 2018

Pripravništvo Sklic Trainee positions in 2018 - Datum objave: 30. 1. 2018 - Rok za prijavo: 2. 3. 2018

The Translation Centre for the Bodies of the European Union offers linguistic traineeships for university graduates or students from the Member States of the EU who wish to acquire an understanding of the Translation Centre´s work and gain professional experience.

In accordance with Administrative Decision No 1/2010 on traineeships offered by the Translation Centre for the Bodies of the European Union, the Translation Centre is organizing a selection procedure for the following six trainee positions in 2018.

- 1 Maltese translator (Translation Department)
- 1 Irish translator (Translation Department)
- 1 Finnish translator (Translation Department)
- 1 Terminologist (Translation Support Department)
- 2 Linguists specialised in automatic translation and computer assisted translation tools or document engineering students with proven skills in foreign languages (preferably postgraduate) (
Translation Support Department)

The selection procedure CDT-ACII-2017/01 - Translation Support technician is still ongoing, you will be informed about the outcome of your application as soon as the Selection Committee will have finished its work.

Objavljena prosta delovna mesta

Prevajalski center je večnacionalno in dinamično delovno okolje, ki priložnosti za zaposlitev ne ponuja samo jezikoslovcem, temveč tudi strokovnjakom na drugih poslovnih položajih v različnih oddelkih.

Zaposlovanje poteka na podlagi izbirnih postopkov. Izbrani kandidati se zaposlijo kot uradniki, začasni uslužbenci ali pogodbeni uslužbenci EU. Delovni in pogodbeni pogoji temeljijo na kadrovskih predpisih, ki se uporabljajo za institucije EU, in sicer Kadrovskih predpisih za uradnike Evropske unije in Pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Na razpise za prosta delovna mesta se lahko prijavijo vsi državljani držav članic EU.

Pripravništvo

Prevajalski center ponuja tudi pripravništva, zlasti študentom univerz iz držav članic EU in državljanom držav kandidatk, ki želijo spoznati njegova področja delovanja ter pridobiti osebno izkušnjo dela v večkulturnem in večjezičnem okolju.