Prevajalski center, ki je bil ustanovljen leta 1994, trenutno prevede povprečno 700 000 strani na leto za več kot 65 strank iz vse Evrope. Obseg njegovega poslovanja stalno rase, sočasno s povečevanjem števila uradnih jezikov EU in zelo specializiranih strank. V teh letih je spoznal, kako zadovoljiti čedalje zahtevnejše potrebe svojih strank, ki se med drugim nanašajo na različne oblike datotek, roke, strokovna področja ali številne zahtevane jezikovne kombinacije (približno 750).

MORE THAN
25 YEARS
COMMITTED TO
MULTILINGUALISM
1994
timeline info

28. novembra 1994 Svet Evropske Unije sprejme Uredbo (ES) št. 2965/94 o ustanovitvi Prevajalskega centra.


1995
11

uradnih jezikov EU

20 000

prevedenih strani

7

strank

Leta 1995 je sprejeta sprememba uredbe, s katero se poveča število strank, Prevajalski center pa dobi vlogo v medinstitucionalnem sodelovanju.

1996

Prevajalski center začne prevajati prve blagovne znamke Skupnosti za tedanji Urad za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT).


1997
timeline info

Prevajalski center se iz središča mesta Luxembourg preseli v prostore Nouvel Hémicycle luksemburškega predela Kirchberg, kjer se nahaja večina institucij EU.


1998
200 000

prevedenih strani

12

strank

2001
timeline info

Uvede se sistem Flosys. To je najsodobnejše informacijsko orodje, ki ga je razvil Prevajalski center in prek katerega poteka celoten prevajalski proces, od trenutka, ko stranka pošlje dokument, do vrnitve prevedenih različic tega dokumenta stranki. Prevajalski center ustvari sistem Nemo za upravljanje procesa prevajanja blagovnih znamk Skupnosti.


2002
1 000 000

prevedenih strani

2003
timeline info

Evropska fundacija za upravljanje kakovosti (EFQM) potrdi, da je Prevajalski center „zavezan odličnosti v Evropi“.


timeline info

Prevajalski center je imenovan za nosilca in vodjo projekta zbirke IATE (Interaktivna terminologija za Evropo), skupne terminološke zbirke podatkov za vse institucije/organe Evropske unije.


2004
20

uradnih jezikov EU

Širitev EU leta 2004 ali tako imenovani „veliki pok“, ko se skoraj dvakratno poveča število jezikov EU (z 11 na 20), označuje začetek novega obdobja za Prevajalski center.

2005

Prevajalski center ob 10. obletnici ustanovitve organizira konferenco na temo „Večjezičnost za vsako ceno“.


2007
23

uradnih jezikov EU

Prevajalski center v svoj portfelj doda nove uradne jezike EU, ko se Evropski uniji pridružita Bolgarija in Romunija, irščina pa postane uradni jezik EU, čeprav z odstopanjem.

Medinstitucionalna terminološka zbirka IATE postane dostopna za splošno javnost.

2010
timeline info

Prevajalski center ob 15. obletnici ustanovitve organizira konferenco z naslovom „Jezik Evrope. Prevajanje za EU“. Za upravljanje procesa prevajanja blagovnih znamk Skupnosti Prevajalski center nadomesti sistem Nemo z orodjem Tr@Mark.


2011

Prevajalski center omogoči delovanje podatkovne zbirke ECHA-term, spletne večjezične terminološke zbirke, ki jo je razvila Evropska agencija za kemikalije.


2013
8 000 000

prevedenih strani

24

uradnih jezikov EU, zdaj vključno s hrvaščino

timeline info

Prevajalski center se preseli v svoje zdajšnje prostore v stavbi Drosbach v Luxembourgu in z Velikim vojvodstvom Luksemburg podpiše sporazum o sedežu.


2015
9 000 000

prevedenih strani

61

strank

2016
64

strank

timeline info

Prevajalski center začne uporabljati eCdT, nov specializirani sistem za upravljanje prevajalskega procesa, ki nadomesti prejšnji sistem Flosys.