Postopki s pogajanji za naročila srednje in nizke vrednosti v višini med 15 000 in 144 000 EUR

V tem razdelku so predhodno najavljeni razpisi postopkov za oddajo javnih naročil Prevajalskega centra za blago in storitve, katerih ocenjena vrednost je med 15 000,01 in 144 000 EUR.

Vsaj dva tedna pred objavo bo na tej strani objavljen povzetek obvestila z dodatnimi informacijami o vrsti razpisanega naročila srednje ali nizke vrednosti.

Interes lahko izrazite tako, da pošljete elektronsko sporočilo na navedeni naslov z navedbo imena in kontaktnih podatkov zainteresirane strani. Prijava interesa vam kot ponudniku ne daje nobene pravice ali podlage za upravičena pričakovanja o oddaji naročila.

Pri obdelavi vaše prijave na predhodno objavo razpisa bomo evidentirali in obdelali osebne podatke (kot so vaše ime, naslov in drugi kontaktni podatki). Podatki bodo obdelani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001.

Na zahtevo ste kot ponudnik upravičeni do dostopa do svojih osebnih podatkov. Podrobnosti v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov so na voljo v posebni izjavi o varstvu podatkov za obdelavo osebnih podatkov v zvezi s postopki za oddajo javnih naročil na našem spletišču.

Z vprašanji v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov se lahko kadar koli obrnete na evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Vse poizvedbe glede obdelave vaših osebnih podatkov lahko pošljete nadzorniku za varstvo podatkov na e-naslov tenders@cdt.europa.eu ob navedbi sklica predhodne objave razpisa.

Postopki v teku

Trenutno ni nobenega prostega delovnega mesta.
Trenutno ni nobenega razpisa za zbiranje ponudb ali postopka s pogajanji.
Trenutno ni nobenega razpisa za zbiranje ponudb.
Trenutno ni nobenega postopka s pogajanji.
Ni rezultatov.