• Upravni odbor​

  PREVAJALSKI CENTER UPRAVLJA UPRAVNI ODBOR, KI GA SESTAVLJAJO PREDSTAVNIKI NJEGOVIH STRANK, PREDSTAVNIK VSAKE DRŽAVE ČLANICE EU IN DVA PREDSTAVNIKA EVROPSKE KOMISIJE.
  Preberi več

  predsednik R. Martikonis
  • direktorica M. Killoran
   • Za vodenje Prevajalskega centra je odgovorna direktorica, ki jo imenuje upravni odbor za obdobje petih let.
   • Pomočnik direktorice
    • Tajništvo
   • Prevajalski oddelek Preberi več T. Fontenelle vodja
    • Enota za zunanje odnose in komunikacijo
    • skupina ugrofinskih, baltskih in slovanskih (1) jezikov
    • skupina germanskih in slovanskih (2) jezikov
    • skupina romanskih in sredozemskih jezikov
   • Oddelek za prevajalsko podporo Preberi več M. Bubnic vodja
    • Enota za upravljanje poteka prevajalskega dela
    • Enota za poslovni razvoj in podporo poteku prevajalskega dela
    • Skupina za medinstitucionalno terminološko zbirko IATE
   • Upravni oddelek Preberi več S. Miggiano vodja
    • Računovodstvo
    • Enota za proračunsko in strateško načrtovanje
    • Enota za pravne zadeve
    • Enota za zmogljivosti in varnost
    • Enota za kadrovske zadeve
   • Oddelek za informacijsko tehnologijo Preberi več B. Vitale vodja
    • Projektna pisarna
    • Enota za razvoj
    • Služba za tehnično pomoč
    • Enota za informacijsko tehnološko infrastrukturo