Prevajalski center lahko kot agencija Evropske unije objavi razpise za zbiranje ponudb in začne postopke s pogajanji za naročilo blaga ali storitev pri zunanjih ponudnikih. Pri tem mora upoštevati določbe finančne uredbe, ki se uporablja za splošni proračun Evropske unije, in ustrezne direktive v zvezi z oddajo javnih naročil.

Zainteresirane zunanje ponudnike vabimo, da redno obiskujejo spletišče Prevajalskega centra in preverjajo medinstitucionalno podatkovno zbirko TED (dnevna elektronska javna naročila), da bodo seznanjeni z objavami razpisov za zbiranje ponudb in postopkov s pogajanji.

Sorodne povezave

Procurement programme 2021

EN FR

Procurement programme 2020

EN FR

Procurement programme 2019

EN FR

Procurement programme 2018

EN FR

Procurement programme 2017

EN FR

Procurement programme 2016

EN

Procurement programme 2015

EN

Procurement programme 2014

EN