Podnaslavljanje

Podnaslavljanje je besedilni prikaz govorjenega jezika v videoposnetku na način, ki omogoča prikaz besedila na zaslonu. Storitev lahko vključuje sinhronizacijo podnaslovov in videoposnetka (t. i. „spotting“). Podnaslovi se izdelajo bodisi le v izhodiščnem jeziku videoposnetka bodisi v enem ali več drugih jezikih. Storitev vključuje tudi časovno kodiranje, ki določa, kdaj točno naj se podnaslov prikaže na zaslonu in kako dolgo naj bo viden.

Transkripcija

Transkripcija je pretvorba zvočne in/ali video datoteke v visokokakovostno pisno besedilo. Izvaja se s pomočjo tehnologij za pretvorbo govora v besedilo, pri čemer eden od jezikoslovcev Prevajalskega centra naknadno uredi neobdelano besedilo. Končni pisni dokument lahko vključuje časovne kode in identifikacijo govorca.

Samodejna transkripcija

Samodejna transkripcija je avtomatizirana pretvorba zvočne in/ali video datoteke v pisno besedilo s pomočjo tehnologij za pretvorbo govora v besedilo. Za razliko od storitev transkripcije pa neobdelanega besedila naknadno ne uredi človek.